Důvěra v hojnost

 

Odevzdávám se svému vyššímu dobru.

Jedním z posledních kroků při vytváření peněz je odpoutat se od nich a odevzdat se vyššímu dobru. Je to doba, kdy necháte věcem volný průběh, aby se mohly objevit, až přijde jejich čas. Víra znamená vědět, že uvnitř máte vyšší sílu, která vám pomáhá získat vše, oč jste žádali, v pravé podobě a v pravé chvíli. Odevzdání se neznamená poddat se starostem nebo strachu, ale převzít zodpovědnost za výsledky a očekávat jen to nejlepší.

Odpoutanost je opravdu důležitá. Odpoutat se znamená mentálně nechat věci jít svou cestou, podobně jako odevzdat se znamená neulpívat na nich emocionálně. Pocit, že bez něčeho nemůžete žít, že na tom závisí vaše životní pohoda, to od vás ve skutečnosti odpuzuje. Věci, které chcete, si vytváříte daleko snadněji tehdy, když je nespojujete s pocitem, že je potřebujete, že o ně máte nouzi. Úplně se odpoutejte od toho, co jste žádali. Věřte, že cokoliv přijde, vám poslouží a bude to pro vaše vyšší dobro, i když zatím nevíte jak.

Vesmír pracuje dokonale. Můžete se dotknout této dokonalosti vesmíru a zjistit, že vás miluje a učí všemu, co potřebujete pro svůj život a růst. Ať se vám v životě stane cokoliv, každá situace vás učí tomu, co potřebujete znát, abyste dál rozvíjeli svou vnitřní sílu. Každá událost vám pomáhá naplňovat váš nejvyšší potenciál, probouzet vnitřní sílu a dosahovat dalších úrovní mistrovství. Můžete se naučit rozpoznat, co vás daná situace učí. Poznáte-li, čemu se v ní učíte, projdete jí rychleji a s větší radostí a vyhnete se různým zápasům.

Vesmír je skutečně láskyplný, velkorysý, plný hojnosti a péče a vy vždycky dostanete to, co slouží vašemu nejvyššímu dobru.

* * *

autor: Svět zázraků (Poznámky) dne 17. březen 2013 v 9:12

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

 

Kamil Světlo Láska s námi

 

Každý hledající dříve či později narazí na otázku „Proč jsem tady a jaký je můj úkol?“ Nehledejte v těchto dotazech nic zvláštního a nadpozemského. Je to odpověď duše, která se zvedá z prachu a začíná pociťovat spojení se svým duchem. Každý hledající dříve či později přijde na to, že přichází hlavně kvůli sobě samému. Že jeho úkolem je pozvednout sebe sama, propojit se se svým vyšším Já a dosáhnout jednoty. Přicházíte, abyste zpracovali své chyby, odpustili neodpuštěné, abyste zdokonalovali sebe sama a učili se měnit svět. Cítíte, že jste povoláni. Ale k čemu? Přece, aby díky vám byl změněn svět. Aby se svět stal láskyplným místem, plným spokojených bytostí, které skrze sebe pozvedají ostatní. Váš osud je vepsán ve vašich duších. Nebojte se přijmout výzvu života a buďte pevní ve svých zásadách. To, proč jste tady, je hlavně proto, že cítíte potřebu pomáhat, snažíte se probudit sami sebe. Dovést sami sebe k dokonalosti, k otevření spojení mezi svým srdcem a svou duší. Přišli jste uvolnit vše, co jste v dobách zdejších pobytů nahromadili. Vaše duše chce žít ve světě lásky, bez bolesti a strachu. Tato cesta je velice dlouhá, ale každý maličký krůček je přínosem. Vaše poslání je být příkladem těm ostatním. Milovat svou rodinu a cítit pokoru k životu. Nést následky svých činů a učit se vypořádat se vším, co vám život přináší. Žít tak, abyste měli čisté svědomí a cítili klid na duši. Je to mnoho úkolů. A bude trvat dlouhou dobu, nežli dosáhnete dokonalosti. Přesto se kvůli tomuto stále budete vracet. Abyste zmírnili vliv svých chyb, abyste znovu milovali, znovu se loučili. Jste děti světla a jste ti, kteří si zvolili světlo nést a vlévat naději do všech, kteří po tom touží. Nakonec budete sami spaseni.

 

Zdroj:

https://www.facebook.com/kamilznojmohttps://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc6/275157_1841951606_9927689_q.jpghttps://www.facebook.com/kamilznojmo

Člověk


Láska je nejsilnější emocí. Spojuje rozdělené, léčí zraněné. Země i její lid se ztrácí během těchto dní v soubojích dobra se zlem. Čas je proti, neboť jeho vnímání je zkresleno. Člověk je bytost laskavá a silná ve své podstatě. Přesto jsi člověče snadno ovlivnitelný. Následky toho poté těžce splácíš. Není zde bojů, pouze ti silnější ovládají ty slabé. Často se poměry sil nedají změnit, neboť to, jak jsi silný, závisí na pouze tobě. Láska má mnoho podob. Přesto díky ní vznikají konflikty. Není zde rozlišení mezi láskou a závislostí. Není zde klid a pokoj. Je zde mnoho sobectví a žárlivosti. A stále znovu se bojuje o přízeň, o moc. Stále znovu a znovu se vedou bitvy, které ničí lidskost. Není zde nic, co by se dalo změnit. Pouze ty sám a s tebou tvá lidskost a víra. Člověk je tvor nepoznaný. Ale často člověče umíš překvapit. Naučíš se mnohé, ale využíváš to mnohdy jen pro své sobecké účely. Není zde mnoho nového ode dne zrození času. Stále stejné konflikty a bezpráví. Byly zde možnosti vše v běhu času změnit. Avšak člověk je nevyužil. Další příležitost je nyní. Co si však člověče vybereš? Chceš člověče léčit nebo umírat? Chceš milovat nebo nenávidět? Chceš věřit nebo se podceňovat? Přece už dávno víš, co máš dělat. Nač tedy stále čekáš? Jsi tak silný! A přesto mnohdy slaboch. Tvoje hravost je schovaná uvnitř tebe a v sobě také to nejlepší skrýváš před očima ostatních. Místo, abys projevil svou podstatu. Proč stále nechápeš, co se kolem tebe děje? Proč zavíráš oči a nechceš vidět? Vždyť můžeš vše, co si zamaneš. Uvědomuješ si to vůbec? Je tu spoustu vysokých bytostí, které šíří lásku mezi ostatní. Ale ty málo posloucháš. Někdy spíše dokola opakuješ to, co jsi slyšel, aniž bys přemýšlel nad tím, co ti bylo sděleno. Nauč se věřit svému srdci. To je pro tebe začátek. To je tvoje brána k vědění. Odpovědi jsou ti vždy k dispozici. Věnuj jim víc pozornosti. Slyš hlasy, které tě vedou. Naslouchej své duši. A už se probuď.

 

 Zdroj:https://www.facebook.com/zlata.dusicka

Peníze jsou energie a naše hodnota

 

Penize

V současné době si začínáme uvědomovat, že i energie peněz je důležitá v našem životě. Lidé, kteří odmítali peníze, neměli svoji hodnotu a budou se učit ji získávat prostřednictvím peněz. Většinou slyším: „Mě peníze nezajímají.“ Také jsem dříve odmítala peníze, když jsem spoléhala na druhé a věřila, že když budu potřebovat, oni zase pomůžou mně. Dříve jsem tak žili, když mám,  dám ti, a až nebudu mít, zase dáš ty mně. Neustále jsme si s druhými tvořili karmu. Tím, že někomu pomůžu, on zase bude muset pomoci mně, nebo v dalších životech bude stále chodit s prosbou o pomoc a já budu stále pomáhat, dokud jednou neřeknu: „Ne.“ Pokud spoléháme na druhé, stavíme se stále ke svému životu nezodpovědně, odpovědnost po nás vyžaduje, postavit se zpříma ke svému životu a nespoléhat na druhé. Často také slyším: „Proč s ním musím řešit  peníze, když ho miluju.“ Ale lásky se nenajíme, a proto je třeba myslet i na to, až láska odejde, čeho se najím a z čeho budu žít. Takže všímejte si životních situací a učte se z nich pro sebe novým zákonům pro život.

Zdroj:

www.zdenkablechova.cz
e-mail: zdenkablechova@seznam.cz

Archanděl Uriel - Cesty vztahů

 

Než začnete číst tento článek, vyčistěte svou mysl od jakýchkoliv
předchozích přesvědčení, představ a dojmů, názorů či očekávání ohledně toho,
co pro vás znamená ,,vztah”, protože k tomu, abychom mohli vstoupit do
paradigmatu záměrných a vědomých vztahů, musíme začít z nového úhlu pohledu.
Doposud byly vztahy umisťovány do sféry milostné a máme tendenci na ně
pohlížet v kontextu romantického vztahu, avšak ony zahrnují každé naše
spojení s jakoukoliv osobou, situací nebo věcí v našich životech. Máme-li
opravdu porozumět vztahům, musíme začít pochopením, že vztah máme ke všemu a
všem v našem životě. A abychom začali úplně na začátku, naším prvním,
nejdůležitějším a jediným vskutku významným vztahem, jenž kdy můžeme mít, je
vztah k nám samotným.
Součástí vztahů je dávání a přijímání, to, co sdílíme a ostatními a co oni
sdílejí s námi. Máme sklon na ně pohlížet z perspektivy toho, co dostáváme,
ale ve skutečnosti začínají u nás – u toho, co vydáváme. Veškerá naše
energie je nám ve vztazích, jež máme, odrážena nazpátek, a to začíná u nás,
našeho léčení a karmického účelu. Ačkoliv nám mohou připadat složité a
matoucí, když položíme tu ,,správnou” otázku, každý vztah nám může odhalit
truhlici s pokladem v podobě informací o našem cíli a o tom, co potřebujeme
sami v sobě vyléčit, abychom dosáhli oněch naplňujících, život sám i naše Já
potvrzujících vztahů, o které stojíme. Všechna radost, klid, láska a
hojnost, jež chceme od svých vztahů, mohou být naše, pokud se podíváme na
své vztahy z kontextu sebe sama a léčebných darů, které nám přinášejí.

Každý vnější vztah v našem životě, což jsou vztahy ke druhým lidem, situacím
a – vskutku – k životu jako takovému, je odrazem našeho vnitřního vztahu k
nám samotným. Při svém putování po cestě života tedy máme k dispozici
zrcadlo, jež odráží naše vnitřní spojení s egem a duchem. Pokusíme-li se
pohlížet na vztahy ve svém životě, aniž bychom nejprve vytvořili takovéto
vnitřní spojení, můžeme snadno vklouznout do role oběti, neboť jsme odpojeni
od pravé příčiny, povahy a účelu vztahu, které se týkají objevení toho, kdo
jsme, a naší léčebné cesty a putování k celistvosti na úrovni těla, mysli,
emocí a Ducha.
Jaký je náš vztah k nám samotným? Jak o sobě přemýšlíme v kontextu našeho
života? Máme se rádi? Toto jsou buď ty poslední otázky, které si pokládáme,
nebo nás ani nenapadne si je položit. Přesto jsou to ty jediné otázky, na
nichž záleží, když mluvíme o vztazích, neboť právě ony nám pomohou pochopit,
co se ve všech našich vztazích odehrává, a též určují druhy vztahů, které
mít budeme. Čím hlouběji jsme ochotni sami v sobě zajít, abychom si
zodpověděli otázky ohledně svých vztahů, tím úspěšnější všechny naše vztahy
budou.
Ale my až příliš často sledujeme, co se děje vně nás, s našimi vztahy k
životu, ke druhým a v různých situacích, a pokud nejsou takové, jaké jsme si
mysleli nebo přáli, myslíme si, že s námi něco není v pořádku. Pak se
pokoušíme situaci nebo osobu napravit, změnit je a jejich energii, v naději,
že jejich reakce na nás bude odlišná. Tím však stavíme ,,vůz před koně”, dá
se říci, protože oni nám nemohou být ničím víc než jsme pro sebe my sami.
Jinými slovy, oni nám pouze odrážejí nazpátek naši vlastní energii. Chceme-
li jiný výsledek, musíme začít u příčiny, což jsme vždy my.

Jak můžeme někoho přimět, aby nás viděl jinak, aby nás miloval, ctil a
respektoval, když už jsme vyzkoušeli úplně všechno? To nemůžeme a kdybychom
se o to pokusili, byla by to ztráta času a energie. Můžeme na něj však
pohlížet jako na to, čím je, tedy zrcadlem naší energie, a změnit to, co my
sami na energetické úrovni vyjadřujeme. Druzí pak mají na výběr: mohou se
změnit a setkat se s námi na rozšířené úrovni našeho vědomí, anebo mohou
odejít a nechat někoho jiného, aby nastoupil na jejich místo. A zrovna v
tomto bodě uvízneme, neboť na svých vztazích lpíme, chceme být odměněni za
čas, emoce a úsilí, jež jsme do nich vložili. Odměnou, již žádáme, je
vděčnost, oddanost a láska, ale to je odměna, jež se nematerializuje.
Namísto toho můžeme být odmítnutí, opuštěni a obdržíme cokoliv kromě lásky,
již hledáme. Co je s námi v nepořádku? Nic. Co je v nepořádku s těmi
druhými? Nic, pouze dělají to, co dělat mají, totiž zrcadlí nám naši
energii. A pokud se my sami nemilujeme, nectíme a nerespektujeme, nebudou
tak činit ani oni.
Pokud od svých vztahů něco očekáváme, klademe odpovědnost za naše léčení na
někoho nebo něco jiného. Jsme pak roztrpčeni a upadáme do vědomí oběti,
jakmile výsledky nejsou takové, jak jsme očekávali. Nyní se musíme sami sobě
položit bolestivou otázku: jaký byl náš program? My všichni totiž máme ve
vztazích ,,programy”, což jsou věci, které od nich chceme a očekáváme. Sami
sebe takto nevidíme, protože říkáme, že chceme pro druhé to nejlepší, avšak
ve skutečnosti chceme to nejlepší pro sebe. Na tom by nebylo nic špatného,
pokud bychom ovšem v tomto směru byli upřímní.
Každý vztah slouží naší potřebě léčení, jež je primárním účelem našeho
života, a je to též energetický záměr, s nímž se spojujeme s ostatními,
ačkoliv to nemusí být náš záměr emocionální, jehož cílem je naplnění našich
emocionálních potřeb. Nicméně právě potřeba léčení a transformace na
energetické úrovni jsou důvodem, proč si vybíráme určitou osobu nebo
situaci, jakkoliv neromanticky nebo vypočítavě to snad zní.
Jakmile duchovně více dozrajeme, jsme schopni vzít na vědomí své léčení a s
láskou přijmout ty, kteří k nám přicházejí, aby nás posunuli o kousek blíže
k celistvosti. Jsou našimi učiteli a předkládají nám účinné lekce, jejichž
smyslem vždy je nám nějakým způsobem prospět, bez ohledu na to, jak náročný
nebo bolestný onen vztah je. Jakmile se rozhodneme, jakým způsobem se chceme
s druhými spojovat, udržovat v sobě vnitřní rovnováhu a setrvávat v ukotvení
ve své touze po celistvosti, vidíme vztahy ve zcela jiném světle.
Pak jsme schopni si stanovit záměry pro své vztahy, a ačkoliv existuje
určitý léčebný cíl, uvědomujeme si ho a jsme vědomou součástí cesty léčení,
plně si vědomi toho, co potřebujeme, a schopni používat svou energii
soustředěným a řízeným způsobem, jenž využívá našich vztahů k tomu, aby nás
dovedl blíže k celistvosti. V tomto bodě víme, že dosáhneme emocionálního
naplnění, po němž toužíme, takže se již tolik nesnažíme o jeho získání, a
ono k nám přijde, bez námahy, zabalené ve vztazích, jež nám poskytnou lásku,
úctu, oddanost a radost, o něž stojíme, a to bez dramat a traumat
nenaplněných očekávání a marného úsilí vynaloženého na naplnění potřeb
někoho jiného proto, aby on vyhověl těm našim.
Zdroj:

Archanděl Uriel – Cesty vztahů
https://www.vzostup.sk/archandel-uriel-cesty-vztahu)

(https://www.vzostup.sk)
Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.
urielheals.com(https://www.urielheals.com)

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv
médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.
reiki-centrumpraha.cz(https://www.reiki-centrumpraha.cz) přeložila Lucka K.)
02. 07. 2012zaradené v ostatné(https://www.vzostup.sk/category/ostatne)

NIKDY" MŮŽE TRVAT HODNĚ DLOUHO

 

Už jste si někdy řekli, že něco „už nikdy” znovu neuděláte (obvykle poté, co jste prošli situací, která příliš dobře nedopadla)? Možná vás někdo zradil či podvedl a vy jste si řekli, že se ,,už nikdy“ nechcete do takové situace dostat. Nebo vám možná někdo zlomil srdce a vy jste si řekli, že ,,nikdy“ nedopustíte, aby se to stalo znovu. Nebo jste snad učinili určité rozhodnutí, výsledek se vám nelíbil, takže jste si řekli, že to ,,už nikdy“ neuděláte. ,,Nikdy“ je hodně silné slovo, které blokuje proudění energie a jeho prostřednictvím vytváříme mnoho soudů ohledně sebe samotných, čímž energii omezujeme ještě více.

Obvykle nás k takovým prohlášením, že ,,nikdy”, vede obtížná či bolestivá zkušenost nebo zážitek přinášející nám zklamání. A ačkoliv asi nechceme takovou událost nebo situaci opakovat, dlouhodobé účinky jsou velice mocné, protože „nikdy” je afirmací bránící proudění energie v té oblasti našeho života. Pokud jste například v minulosti prohlásili: „Už nikdy nedovolím, aby mi někdo znovu zlomil srdce”, jak dlouhý čas uběhl od té doby, kdy jste měli nějaký vztah? Jestliže jste řekli, že „už nikdy nebudete pracovat s tímto druhem lidí,” jak dlouho jste si pak hledali nebo hledáte práci? ,,Nikdy“ představuje zrcadlo našeho strachu a posuzování nás samotných a našich schopností.

Mnohý úsudek či soud je úzce spojen s našimi prohlášeními, že ,,nikdy”… Možná si myslíme, že jsme byli hloupí, naivní, bezmocní nebo jsme se špatně rozhodovali. To vše však představuje posuzování a naše prohlášení typu ,,nikdy“ odráží něco více než naši touhu neopakovat minulost – jsou prohlášeními vyjadřujícími přesvědčení, že se neumíme moc dobře rozhodovat, že nejsme chytřejší nebo schopnější nebo silnější. Vzpomeňte si na něco, u čeho jste prohlásili, že to ,,už nikdy“ neuděláte. Co si myslíte o sobě a rozhodnutích, která jste učinili a které tu situaci vytvořily?

,,Nikdy” vlastně znamená ,,už nikdy více“ a není omezeno na tento život. Silné energetické otisky, které vznikají, když činíme prohlášení, že ,,nikdy“, se stávají součástí naší emocionální a energetické DNA. Tudíž se sami sebe ptejte, co jste mohli v minulých životech říci, že to způsobilo určitý nedostatek pohybu, hnací síly nebo svobody ve vašem životě dnes? Jaká prohlášení, že ,,nikdy“, jste učinili v tomto životě, která váš život podstatně a nevědomě ovlivňují? Vidíte, jaký dlouhodobý účinek může mít takové prohlášení?

Dalším aspektem prohlášení ,,nikdy“, je fakt, že energie následuje emoci a záměr. Čím silnější taková emoce a záměr jsou, tím účinněji čerpají energii. Mějte na paměti, že energie neposuzuje, takže rozpíná všechno, s čím se spojí, aniž by to posuzovala jako dobré nebo špatné. Představte si, jak silné máte pocity ohledně věcí, které ,,už nikdy“ neuděláte. A pouvažujte o tom, že všechny tak silné pocity k sobě přitahují energii.

O čem jste kdy řekli, že to už nikdy znovu neuděláte, a jak se to právě nyní projevuje ve vašem životě? Jaká energie je tím blokována nebo omezena? Jiným způsobem, jak zajistit, aby se minulost neopakovala, zatímco současně necháváme dveře otevřené radostné budoucí zkušenosti, je provést ,,test síly“. Často ty věci, které ,,nikdy“ znovu neuděláme, vzešly ze situací, kdy jste se vzdali své síly, kdy jsme ji nepoužívali ke svému prospěchu, nevěřili jsme, že jsme dost silní nebo jsme si mysleli, že pokud se ve svém jednání projevíme jako méně silní, než opravdu jsme, získáme od určitého člověka nebo situace to, co si přejeme.

Namísto prohlašování ,,nikdy“ buďte tedy otevření mnohem více naplňujícímu a radostnějšímu zakoušení oné situace, a to novým a odlišným způsobem, s plným projevením vaší síly. Namísto prohlašování, že ,,už nikdy nedovolíte, aby vám někdo znovu zlomil srdce“, zkuste do svého života pozvat láskyplného, uspokojivějšího a oddanějšího partnera. Kde můžete být silnější, mít větší sebedůvěru a víru v sebe sama a být otevřeni vůči šťastnému, naplňujícímu a rozvitému životu? Omezení jsou podporována vašimi strachy, vašimi prohlášeními, že ,,už nikdy“, takže pokud toto přestaneme říkat, začínáme říkat ,,ano“ sami sobě a svým možnostem…

Zdroj: Jennifer Hoffman

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 14. 8. 2013

Top of Form 1

 

Zlatá dušička a změna našich těl

Jsme jiní
Lidé Země, stále potřebujete slyšet některé odpovědi. Mnozí se cítí vyčerpaní z neustálých změn. Tyto změny nejsou jen změny fyzické, jsou to také změny psychiky. Stavy vašich nálad se mění jako dubnové počasí. Ptáte se, odkud pocházejí vaše náhlé obavy a strachy, vaše smutky a bolesti, které se zcela nečekaně vynořují ve vaší mysli? Odkud pochází a jak k nim přistupovat? Toto je velice důležité. Odžíváte si takto to, co jste nezpracovali. Čím více energie vaše jemná těla získávají, tím lépe se zbavují odpadů. Nejen těla fyzická, ale i jemněhmotná se slaďují s vyššími vibracemi. Vaše prožitky mohou být různé, nejčastěji však právě dochází k uvolňování emocí, strachu a bolestí. Tyto emoce osvobozují tato těla a zátěž mizí. Vše, co prožíváte, vás posouvá. I toto. Pracujte s těmito stavy. Vnímejte je, pozorujte, co se s vámi děje, jak vás ovlivňují, ale nezasahujte. Uvědomujte si, že jakmile jim budete věnovat více pozornosti, pr...ohloubí se. Jakmile je však uvolníte z mysli, zmizí. Jak již bylo řečeno, stále více bytostí se probouzí. A mnozí toto cítí. Mají pocit, jakoby měli během chvilky procitnout, jakoby to bylo již za dveřmi. A ano, je to tak. Je však potřeba tyto dveře otevřít. Je potřeba využít načasování. Všichni ti, kteří toto vnímáte, dostáváte zprávy od své duše, že jste na správné cestě, že přichází ten čas, abyste převzali důležitější úkoly. Vaše životy se výrazně mění. A pak, v jednu chvíli, zcela nepostřehnutelně, jakoby cvaknutím, si všimnete, že už jste jiní, vaše myšlení je jiné, vaše reakce a vnímání reality. Nečekejte na to, že se probudíte a bude vše jiné od základů. Postupujte každý svým tempem. Přesto je tento proces nezvratný a každý, kdo vás znal před několika lety a nyní může říci, že jste jiní. Sami to cítíte v sobě. Máte možnost vnímat sami sebe v několika fázích přeměny. Často můžete mít pocity, jakože sem nepatříte, nebudete zde chtít být. Ale v další chvíli si budete uvědomovat, jak nádherná je Země a život na ní, jak jste šťastni, že jste tu. Toto vás bude provázet i nadále, neboť vaše duše si to žádá. Mějte však víru, že vše lze změnit a že vy sami, tvořitelé, jste těmi, kdo tvoří a zároveň prožívají to, co stvořili. Mějte na paměti, že cesta k sobě může být dlouhá nebo můžete sami sebe nalézt lusknutím prstů. Buďte s Bohem a zůstaňte láskyplní a přístupní životu a tomu, co přináší.

FromZlatá Dušička

23.8.2013

Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí

Jakýsi druh podivných emisí ze Slunce zapříčiňuje změnu hmoty na Zemi?

 


Právě vyhlášené Nobelovy ceny jak za fyziku, tak chemii, byly uděleny za výzkum atomu uhlíku. Nobelovu cenu za chemii dostali tři vědci, kteří vyvinuli nástroje, jak manipulovat s atomy uhlíku, a cena za fyziku připadla dvěma vědcům ruského původu za jejich studii o pozoruhodných vlastnostech graphenu, což je ultratenká forma uhlíku.

Při vyhlašováni Nobelovy ceny za fyziku prohlásila Švédská královská akademie věd: "Uhlík, základ veškerého známého života na zemi, nás opět překvapil."

Ani si neuvědomují, jak závažné je jejich prohlášení. Protože to, co dosud vidíme na grafenu, je jenom malý záblesk divů, jichž je uhlík schopen. Což nás čeká ve velmi blízké budoucnosti!

Než odhalíme formu uhlíku, která změní všechny aspekty našeho života, naprosto a drasticky, pojďme se podívat na několik událostí, které se staly v minulých týdnech.

Nedávno vzbudil rozruch ve vědeckých kruzích objev vlivu slunce na rozpad radioaktivních prvků na Zemi. Bylo zjištěno, že jakýsi druh podivných emisí ze Slunce zapříčiňuje změnu hmoty na Zemi. Obzvláště podivný a neočekávaný je jeho vliv na rozpad prvků jako uhlík 14. Uhlík, jak bylo výše řečeno, je základním stavebním blokem života tak, jak ho známe. A uhlík 12 je nejhojnější forma uhlíku, která tvoří asi 99 % veškerých známých forem uhlíku. Je to izotop uhlíku, který se skládá z 6 protonů, 6 elektronů a 6 neutronů. Připadá vám to známé ?

Po kyslíku je druhým nejhojnějším prvkem v lidském těle uhlík 12. Při kremaci se tělo vrací ke svému stavu uhlíku 12. Po vodíku, héliu a kyslík, což jsou plyny, je uhlík 12 nejhojnějším prvkem ve vesmíru. Uhlík 12 je také jedním z pěti prvků, které tvoří lidskou DNA. Takto je uhlík 12 nejzákladnějším prvkem, pokud jde o život tak, jak ho známe dnes. To pravděpodobně měl na mysli autor Odhalení, když řekl, že 666 je číslo člověka (nebo číslo bestie). Je to číslo uhlíku 12, který je základem fyzického těla člověka, což ho pojí s fyzickým vesmírem. To je obzvláště významné, když pochopíme, jaká transmutace čeká člověka - tím bude člověk nadán nadlidskými silami, které učiní veškerý dosavadní technický pokrok naprosto nadbytečným !

Každé tajemství má svůj čas. Čas k odhalení. Čas k oslavení. Nyní je čas odhalit toto tajemství všech tajemství. Tajemství alchymie. Tajemství kamene mudrců, který v symbolickém smyslu mění olovo na zlato. Tajemství elixíru života. Tajemství amrítu a ambrozie, nektaru nesmrtelnosti ! Tajemství něčeho, co můžeme nazvat Ascentium - protože jeho základní funkcí je pomoci při nadcházejícím Vzestupu. Vytvoří portál do vyšší dimenze.Tajemství uhlíku 7

Uhlík 7 je dosud neobjevený izotop uhlíku, který má 6 elektronů, 6 protonů a jenom jeden neutron. Je to materiál ekvivalentní systému kundalini a také metatronové krychle.

Tak jako železo má schopnost udržovat kolem sebe magnetické pole, uhlík 7 má schopnost nést hyperdimenzionální pole, jako například pole myšlenek kolem sebe. Tak může zesilovat myšlenky a další hyperdimenzionální pole, podobně jako železo a měď v transformátoru mohou zesilovat magnetická pole.

Přirozeně se tvoří v mozcích duchovních adeptů, když mají mimotělní zážitky nebo provádějí jiné nadpřirozené jevy jako bilokaci nebo materializaci atd. Během této doby se kolem hlavy těchto vysoce vyvinutých bytostí tvoří záře či duha, která vzniká nadbytečnými neutrony, které se uvolňují při transmutaci uhlíku 12 na uhlík 7 v jejich mozku. Avšak uhlík 7 se rychle rozpadá na další stálejší formy hmoty. Proto je téměř nemožné najít uhlík 7 přímo v lidském těle.

Historie a náboženství poskytují mnoho náznaků, pokud jde o identitu tohoto nejpodivuhodnějšího materiálu, prostřednictvím kryptických záznamů, symbolů a enigmatických textů. Ale muselo to být zahaleno do nejzáhadnějšího jazyka a symbolů, protože toto poznání ve špatných rukou by mohlo znamenat zničení celé planety. Taková je jeho síla! V tom případě, můžete se ptát, proč se tajemství odhaluje teď, protože toto riziko je dosud velmi silné. Jsou dva hlavní důvody pro odhalení v tuto dobu.

1. Nyní jsme na prahu nejvýznamnějšího posunu, jaký kdy lidstvo zažilo. Je čas, aby byla odhalena všechna tajemství. Toto tajemství je skryto po dlouhou dobu. A Příroda hovoří skrze znamení, že je čas, aby toto tajemství vyšlo najevo.


2. I když je zde odhalena atomová struktura a vlastnosti tohoto podivuhodného materiálu, je extrémně obtížné syntetizovat uhlík 7 v laboratořích, kromě drahých akcelerátorů částic.

V systému kundalini je konfigurace 6 - 6 - 1 představována mužským a ženským protikladem 6 nižších čaker a sedmé čakry, kterou je neutrální sahasrára.

V judaismu, Metatron, který je pokládán za prostředníka mezi Bohem a člověkem, je často představován krychlí tvořenou třinácti kruhy, kde je jeden střední kruh, obklopený 6 vnitřními a 6 vnějšími kruhy.

V křesťanství slavná Poslední večeře Da Vinciho, která zobrazuje chvíli před ukřižováním Krista a následným zmrtvýchvstáním a nanebevstoupení, je symbolickým zobrazením této konfigurace 6-6-1, kde 6 je apoštolů po každé straně Ježíše Krista.

Je zajímavé, že jak kundalini, tak Metatron i Kristus jsou prostředky vzestupu v rámci různých duchovních systémů.

Toto poznání je známo pokročilým civilizacím mimo naši planetu, které nás pozorují po několik tisíc let. Uvolnění této informace v tomto časovém bodě je také zamýšleno k urychlení Odhalení. Tyto znalosti s mocí zesílit naši mysl učiní veškerý technologický pokrok a ekonomické systémy naprosto zbytečnými, protože ve věku Manifestací a hojnosti, který nás čeká po r. 2012, nebudou mít technologie a peníze žádný význam.

V období po Odhalení proběhne proměna člověka, během níž kolektivní mysl lidí projde kvantovým posunem k rozšíření. Obrovská masa lidstva přejde z egocentrického materiálního života do života duchovního, naplněného láskou, bez ega.

Sluneční aktivita v tu dobu bude vzrůstat. Finální transmutace, která bude provedena Sluncem, bude transmutací uhlíku 12 v lidské DNA na uhlík 7. To dá člověku sílu, aby přežil závěrečné dvojí kataklyzma velkého posunu pólů a aby přešel do Nové země ve vyšší dimenzi.

Toto je časová linie, kterou si musíme uvědomit.


Související článek: MŮJ SEN O ARMAGEDONU (velice důležitý text - zdroj matrix 2001) Uvedeno ZDE.

 

Channelingová poselství – zamyšlení nad životem – Zdenka Blechová

 

  1. Nermuť se tím co je, raduj se tím, co můžeš.

 

  1. Život je o duchapřítomnosti, buď stále přítomen svým duchem – myslí.

 

  1. V životě chtěj tolik, kolik bude těšit tvoji duši.

 

  1. Dávej sobě a i druzí budou dávat sobě. Když dáváš druhým, nemůžou druzí dávat sobě. To znamená, když se začneš starat o sebe, i druzí se začnou starat o sebe. Dokud se staráš o ně, nemůžou se začít starat o sebe.

 

  1. Máš možnost změnit svůj život, ale musíš se přičinit. Bez tebe to nepůjde.

 

  1. Když člověk tvoří, váží si i tvořivosti druhých, protože si uvědomuje, kolik úsilí je ve všem, co se vytvoří. Uvědomuje si, že nic není samozřejmost. Když člověk netvoří a nechá za sebe tvořit druhé, neuvědomuje si, kolik úsilí vše stojí a klidně boří a neváží si práce druhých. Člověk, který tvoří, nepotřebuje ocenit, on se oceňuje již sám tím, co dokáže. Člověk, který netvoří se dožaduje ocenění od druhých, protože si ještě neuvědomuje, kolik úsilí musí dát do všeho, aby si mohl vážit sám sebe.

Když si začnu vážit sebe za to, co dokážu, začnu si vážit druhých za to, co dokážou a začnu si vážit všeho, okolo sebe. Dokud vše jen dostávám, nemůžu si vážit ani planety za to, co mi dává. Když začnu tvořit, začnu si uvědomovat i krásu všeho, co vytvořila příroda a jsem jí blíž. Když jsem blíž přírodě, jsem blíž přírodním zákonům, a tudíž i zákonům Vesmíru. Začínám cítit odpovědnost nejen za sebe, ale i za vše okolo sebe, uvědomuji si, že i já jsem tvůrcem Vesmíru, a že i mé myšlení má vliv na celou planetu a Vesmír.

 

Příklad:

Když jedete po dálnici a některý řidič jedná nezodpovědně a způsobí havárii, musí kvůli němu stát celá kolona aut. Všichni musí čekat na odklizení následků havárie a všechny to ovlivňuje v jejich čase. Takže někdy kvůli jedinci, protože se nechce učit a pohnout, stojí celá společnost. I havárie přichází jako následek mé nezodpovědnosti k mému životu, a tím i k životu druhých.

Bouračka má vždy upozornit danou osobu, že jedná v rozporu s vesmírnými zákony.

 

Mějte se hezky a přemýšlejte více o svém konání, ať těch havárií v životě je co nejméně.

Zdroj:

Zdenka Blechová

vydavatelka časopisu Mysteria tajemna

mobil: 603 847 278

e-mai: Zdenka Blechová

www.zdenkablechova.cz

 

Učíme se žít v realitě - poselství na 45. týden roku 2013

 

Zdenka

Nová doba nás učí žít při zemi, nevznášet se, ale přijmout svoji tvořivost s trpělivostí a pílí k uskutečnění svých snů – povídání o tom, co se děje v naší práci

V poradně se mě pán ptá: „Proč nedostávám peníze za to, co mě baví, a dělám rád?“ „Asi právě proto, že chcete dělat to, co vás baví.“ Většinou když chceme dělat jen to, co nás baví, nám nepřináší peníze. Vše má svůj vývoj. Nejdříve nás práce otravuje, nechceme ji přijmout jako svoji součást a chceme se v životě jen veselit, mít zábavu a hezké vztahy, hlavně na pracovišti. Bráníme se požadavkům ze strany vedení, takže nechceme přijmout fakt, že práce nás nemusí bavit, když nás živí. Chtěli bychom si malovat obrázky, pomáhat druhým, léčit je a tím se živit. Abychom mohli rozvíjet svoji tvořivost po této stránce, je zapotřebí si vytvořit pevné finanční zázemí, abych se mohla věnovat tomu, co mě baví. Jak vysvětluji v mé knize „Jsem zaměstnancem Vesmíru“ i mně nebylo nic dáno zadarmo a tou cestou, kterou teď mnozí kráčíte, jsem musela projít také. Ale díky tomu, že jsem pochopila, že musím jít přes překážky trpělivě a cílevědomě dál, a že nemůžu něco vzdát jen proto, že se mi nedaří nebo že mě to nebaví, jsem se mohla pohnout vpřed a časem mohla dělat vše, co mě baví. Ale ve skutečnosti jsem přijala vše, že je potřebné, abych se mohla rozvíjet a nestrádala. Takže se nebráním i těm povinnostem, které mě nebaví, ale přijímám vše jako nutnost na své cestě. Jsem ráda, když něco neumím, nebaví mě učit se to, ale nakonec mi nic jiného nezbývá než se to naučit. Pak přichází radost, protože jsem zase o vědomosti bohatší. Informace a znalosti vás ve skutečnosti dělají bohatšími a radostnějšími. Většinou to, co mě nebaví, je pro mě nejvíce důležité, protože tam je jádro problému, které mám pochopit. Když mě nebude bavit práce a odejdu z ní, časem pochopím, že jsem si jí měla vážit. Když se nebudu chtít podvolit přáním šéfa, časem pochopím, že se ráda podvolím, když budu hledat na pracovišti vztahy, časem pochopím, že je tam nemám hledat.

Pán říká: „Já jsem schopný přijmout na přechodnou dobu něco, co mě nebaví.“ „Dokud budete chtít přijmout něco na přechodnou dobu, nebudete nacházet místo, protože máte zakódováno, teď to vydržím a pak zase budu moci dělat, to co mě baví, abyste časem pochopil, že hledám něco, co budu moci dělat stále.“ „Ale já chci dělat, to co mě baví.“ A je vám jasné, že si zaděláváte na cukrovku? Cukrovka vzniká z touhy. Když se vzdám touhy, mizí i cukr, který mi chybí k životu.“ Musíme se naučit nechtít, nevlastnit, nebát se. Přistát nohama na zemi. Jsme pozemšťané, kteří chodí po zemi a ne s hlavou v oblacích jako mimozemšťané – mimo zemi. Tento muž se musí naučit si práce vážit, a tak musí dojít k uvědomění, já práci potřebuji, protože mě živí.

Pán pokračuje: „Před časem jsem podnikal a musel jsem toho nechat. Byl jsem v tom dobrý a dělal jsem vše férově, ale neuživil jsem se.“ A tady je právě problém, když to nejde, musím vyvinout ještě větší úsilí, aby to šlo. Vše se může dařit dle našich představ, ale vše vyžaduje naši píli, trpělivost a cílevědomost. Nelze rychle zbohatnout, ale lze to pílí. Když člověk tvoří, uvědomuje si, co je ve všem práce. Když člověk netvoří, nedokáže toto pochopit a nudí se. Pán se teď zlobí na to, že by měl jít dělat něco, co ho nebaví, ale až časem nebude mít na rohlík, bude rád, když bude moci jít do práce a vezme jakoukoliv práci, aby si ten rohlík mohl koupit. To je pokora duše, umět se postarat o sebe a nespoléhat na druhé. A teprve, když je člověk schopen pro celý život přijmout práci jako dar, protože mi dává obživu, může časem dělat to, co ho baví jako zdroj obživy. Ale k tomu vede dlouhá a trnitá cesta a ne každý je schopný se na ni vydat.

Pán říká: „Teď mi lidé volají a chtějí na mě výrobky, když už nepodnikám. Proč je nekupovali tenkrát? Teď je nemůžu vyrábět, když na ně nemám.“  

Tento muž, kdyby dělal něco, co ho bude živit, může vyrábět výrobky, které mu dělají radost, a časem by si udělal takovou klientelu, že bude moci dělat jen toto. Ale bude to trvat třeba i 10 let. I já jsem jezdila po burzách, které mě bavily, a dělala v zaměstnání, které mě nebavilo 12 let, než jsem se osamostatnila. I já když jsem chtěla vydávat časopis, musela jsem si na něj vydělat jinou činností (hospoda), která mě nebavila. A i když jsem časopis začala vydávat, nebyl o něj zájem a já na něm prodělávala. 3× jsem chtěla skončit s jeho vydáváním, ale vždy jsem hledala jiné cesty, jak ztrátu nahradit, abych mohla pokračovat. Je to neustálé hledání a zkoušení a neustálý cíl, který vás vede.

Ale my chceme dělat jen to, co nás baví, jako když mi řekne jedna paní: „Už mě to v té projekci nebaví, a tak nás napadlo s kamarádkou, že bychom jezdili po trzích a prodávali tam. Já pletu ponožky a ona plete čepičky.“ Tato žena, kdyby zůstala v zaměstnání a na trhy jezdila pro svoji radost, nevadil by jí i prodělek a poznala by, jak se věci mají. Ono vydělat na nájem stánku a pak abych si ještě něco vydělala pro sebe, stojí prodat hodně ponožek a čepiček, a protože tohoto zboží je všude dost, nikdo neocení moji práci ani to, že si myslím, že v tom jsem nejlepší, protože mě to baví. Každý je v něčem jedinečný a každý má nějaký dar, v kterém je dobrý. Ale jen ten, který ho umí prosadit, se uchytí. Abych mohla být nejlepší, nemůžu po druhých chtít ocenění, ale musím se umět ocenit sama tím, že se naučím prosadit. Jedině tudy vede cesta k úspěchu. Budu se snažit o různé cesty k němu, budu zkoušet trpělivě a usilovně nové nápady a bude mě to stát hodně času a hodně píle.

 

Ufo_3

Také nás trápí, že v zaměstnání jsme sami, že tam není ten kolektiv, který býval, a že je to jen o práci. Chtěli bychom se veselit a užívat si života a ještě být za to zaplaceni, ale to je starý kód, který končí. Lidé se začínají dělit na ty, kteří chtějí žít prostřednictvím vztahů, ale ti budou muset pochopit, že vztahy je neuživí, a tak se budou potýkat s nedorozuměními v práci a v okolí, protože se nebudou chtít podvolit novým podmínkám společnosti. Tak jak říkají i má poselství z předchozích let na mých stránkách ZDE.

Lidé, kteří se budou snažit zachraňovat druhé, budou přicházet o peníze, aby pochopili, že musí zachránit sebe. Jdeme do přírodních zákonů. Pokud se vám stane, že upadnete a sednete si na zadek, je zapotřebí už začít přemýšlet. Přichází jemné upozornění z Vesmíru, abych opravdu nepadla na zadek.

Nejdříve jsme žili v černé díře, pevně spojeni jeden s druhým a nechtěli se moc hýbat. Nyní se učíme vylézat z díry a jít ke svobodě a zhluboka se nadechnout a hýbat. Už nemusíme žít ve stísněném prostoru s druhými, už se můžeme rozletět každý sám za sebe. Ale strach nám brání. A tak někteří zůstanou v díře, někteří budou vylézat z děr ke svobodě a někteří ji už budou žít. Ti v díře, budou strádat, ti kteří budou vylézat z děr, se budou učit hospodařit a těm, kteří už žijí ve svobodě, se bude dařit.

Vylézání z díry bolí, jsou tam velké strachy, smutky, rekapitulace, smíření, boj se sebou a s ostatními, abych časem pochopila, že se zvládnu uživit a nebojím se jakékoliv práce. Tam narůstá životní energie, chuť k práci a následně i radost z ní. Už se necítím jako oběť, ale už se cítím jako bytost, která má radost, že může dělat.

Lidé, kteří se budou bránit práci a budou se chtít uchýlit k nemoci, budou mít složitější návrat k sobě. Budou muset podstoupit beznaděj, zjistí, že pomoc musí najít v sobě, a že je nikdo nelituje a nikdo nezachraňuje, že se musí zachránit sami. Každé tělo slouží každé bytosti k tvoření, a pokud bytost odmítá tvoření, tělo onemocní, aby ukázalo bytosti, že v něm má bohatství. Aby si člověk mohl uvědomit, že je rád, že může dělat spoustu věcí, musí někdy projít i nemocí. O tom všem vás hodně poučí mé CD Tělo a duše aneb jak se přijmout a mít se ráda.

Často slyším, ale je toho na mě moc, nemůžu dělat tolik věcí.

 

Posel Slunce

I já jsem dříve měla tento pocit a hroutila se z maličkostí, ale dnes zvládnu 20×  více věcí a nehroutím se, ale raduji se každým okamžikem z každé činnosti. Píši knihy, tři najednou, připravuji dvě CD, karty. Vyřizuji poštu, dělám faktury, inventury na hospodě, musím i řídit hospodu po všech stránkách i po stránce úklidu, vymalování, nových směrnic, musím se postarat i o cukrárnu, kterou pronajímám. Když je problém, musím ho vyřešit. Dělám poradny od rána do večera s lidmi v jakoukoliv hodinu, vedu cvičení na páteř, starám se o maminku, stavím lázně, řeším projekt, kontrolu stavbu, zařizuji vybavení, řeším technické věci, domlouvám se s dodavateli. Vydávám časopis a zvláštní vydání časopisu, musím řídit čajovnu po všech stránkách i po stránce kontroly zaměstnanců, jezdím na přednášky. A je toho všeho ještě více včetně řešení problémů, které přicházejí. Jen jsem vám chtěla trochu nastínit, co vše dělám a cítím se v tom dobře. Když jsem se tuhle zamyslela nad tím vším, co dělám, slyším hlasy, které mi říkají: „Co se divíš, jdeš ke slunci a tam se maká.“ Takže čím dříve přijmete tvořivost za svůj smysl života, tím dříve se vám uleví. Vždyť smysl života je právě v tvořivosti a ne ve vztazích.

Nejvíce nás okrádá o energii nechuť a strach. Vesmír na nás bude chtít všestrannost. Každý zaměstnavatel si bude více vážit člověka, který bude všestranný a může kdykoliv kamkoliv zaskočit než toho, který bude chtít vykonávat jen jednu činnost. A tak nás nová doba vede k všestrannosti, nebránit se novým věcem. Naopak čím více se naučíte, tím větší radost budete mít ze sebe.

Ještě se zmíním o druhé skupině lidí. To jsou lidé, kteří už chápou svoji tvořivost, a dělá jim radost. Jsou to ti lidé, kteří neustále pracují a nepotřebují k životu nic. Často slyším od žen: „On má peníze a neumí si jich užít, jenom pořád dělá.“ To jsou ženy, které by si rády užívaly peněz druhých.

A tak většinou ten, který umí vydělat peníze, si jich neumí užít, protože dává přednost práci, která je pro něj přednější a ten, který neumí vydělat peníze a rád by si jich užíval, protože se nudí, chybí mu tvořivost, a chtěl by žít na úkor druhých.

I peníze jsou vaší hodnotou. Člověk, který už umí vydělat peníze, už má svoji hodnotu, a proto ji má i v penězích, už nežije prostřednictvím vztahů, ale prostřednictvím tvořivosti. Člověk, který neumí vydělat peníze, ještě žije prostřednictvím vztahů a tam ztrácí svoji hodnotu. Vyměnil svoji tvořivost za vztahy, a za to se žádná finanční odměna z Vesmíru nedává.

Člověk, který umí vydělat peníze, si jich „neumí užít,“ protože užívání pro něj už nemá smysl, nalezl smysl ve své tvořivosti, našel se ve své životní cestě. Ví, že si může kdykoliv cokoliv dopřát, a proto ho to neláká. Vždy nás láká to, co si nemůžeme dopřát. Ale abychom si mohli dopřát, musíme si na to vydělat.

A tak nová doba bude lidi zkoušet, zda jsou ochotni opustit vztahy a věnovat se tvořivosti, nebo budou lpět na vztazích, budou hanět tvořivost a budou stále více nemocní nejen myslí, ale i tělem.

Kde se můžeme vidět? Informace o přehledu akcí, který se neustále doplňuje, naleznete na této stránce ZDE

****

 Na tomto odkazu ZDE naleznete ukázku z přednášky Minulé životy, které se uskutečnila v Chocni minulý týden. Ještě jednou tímto děkuji všem za přízeň a organizátorům za vřelé přijetí. 

Opatrujte se všichni.

 

Zdenka Blechová

vydavatelka časopisu Mysteria tajemna

mobil: 603 847 278

e-mai: Zdenka Blechová

www.zdenkablechova.cz

MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA BŘEZEN 2014 - ZMĚNA V POHYBU


https://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1217:solara&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128>


Březen začíná s intenzitou tsunami. Nová energie, která nyní přichází, je tak silná, že je to téměř krušné, téměř nás to převálcuje. Můžeme cítit spodní proudy něčeho tak divukrásného, tak rozsáhlého, tak moc „Mimo mapu“, co se rodí, a to nás naplňuje směsicí posvátné hrůzy, hluboké úcty, výrazné vděčnosti a nadšení. Všechno tepe změnou. Stále jsme bombardováni Hurikány Změny, ne pouze Větry Změny. Proto je tak důležité celou dobu spočívat ve své Pravdivosti; to je místo oka v bouři.

Březen se zdá být neuvěřitelně rychlý; je dramatický a drsný. Vše se pohybuje kupředu rychlostí světla. Je skvělé, že jsme vstoupili do režimu zoomu, ale občas se musíme vypořádat s příliš mnoha věcmi. V tom okamžiku nejvíce potřebujeme ticho a klid, nehybnost. Tento měsíc je směsicí nepřekonatelných energií, (které neustále sílí), a čerstvé inspirace přinesené masivní tvořivou vlnou. Je to jako když závodíte na laně visícím nad hlubokým údolím – kráčíme extrémně rychle, ale musíme si být plně vědomí každého kroku, protože nevědomá akce může způsobit, že se potopíme, a to s celou intenzitou.

Jak vstupujeme do března, někteří z nás jsou znatelně unavení. Cítíme se jako zmlácení boxeři, kteří mají za sebou hodně kol; absolutně unavení až na kost. Po mnoho měsíců jsme řešili závratné množství maličkých detailů, žonglovali s nimi v naší přecpané mysli. Už máme dost věcí, které máme udělat, ale stále se objevují další a další urgentní úkoly – nekonečná řada věcí, které máme udělat, a zdá se, že nikdy neskončí.

Avšak jakkoli bychom si přáli nechat všechno být, nemůžeme. Jsme uprostřed masivního, nebo spíš neuspořádaného zrození, a nemůžeme teď zastavit. Lapáme po starém vzduchu s jeho kapsami nové čerstvosti dávající život, ale není tam dost nového, aby nám to plně dodalo energii. V tu chvíli začínáme mít zvláštní fyzické symptomy, které nám říkají, abychom spěchali a zcela se dostali do Nové Krajiny jak nejrychleji můžeme. Je zde pocit zvýšené naléhavosti, protože cítíme, že nebudeme moci již dlouho dýchat starý vzduch, který nás nebude schopen podpořit.

Jedním z důvodů, proč se cítíme tak zahlcení a zdrcení, je, že žijeme v obrovském množství rozsáhlé škály energií. Sahají do hluboké rozsáhlosti Nové Krajiny a přinášejí ji sem, do akcí naplněného TADY a TEĎ, spřádáme je všechny dohromady do Nového Paradigmatu. Tak se rodí Nový Svět uprostřed starého světa.

Je zde hluboká vážnost, která proniká vším, zvýšená geopolitickými povstáními, přírodními katastrofami, nečekanými nemocemi a úmrtími těch, které známe. Je to zvláště šokující, když jasní mladí jedinci Druhé Vlny opouštějí planetu. To vše ukazuje křehkost života právě teď; nikdy nevíme, co přijde. Tato křehkost způsobuje, že naše existující vztahy se prohloubí. Hroty jsou opravdu vysoké a budou ještě vyšší. Ale odhalované úrovně Pravdivosti jsou úžasné a naprosto za to stojí.

Změna v pohybu začala... Naskočili jsme na své kouzelné Zelené Koně a začínáme naši životní jízdu. Zbývající pouta k našim starým životům, starým já a starým příběhům se trhají, jedno za druhým, v hurikánu silných větrů. Jak se osvobozujeme od minulosti a vynořujeme se jako autentické, sobě vlastní bytosti, díváme se na všechno novýma očima. To nám umožňuje sladit se s naším Pravým Směrem a Pravým Účelem. A Změna v pohybu bude jen stále silnější...

V této době mnoho lidí zažívá významné probuzení, naprostou přeměnu a dokonalý posun o 360´. Závoje iluze se náhle rozplynou a vynoří se jejich Pravé Já. Zároveň bude křišťálově jasný i jejich Pravý Směr. Děje se tak proto, že energie nyní nadmíru podporují to, abychom se stali opravdovými, autentickými bytostmi žijící Opravdové Životy.

Tento měsíc opravdu bude novým začátkem. Březen je první měsíc, ve kterém ucítíme mocné účinky vstupu této nové vlny lidí, kteří se právě osvobodili a nyní dělají 100% závazek k tomu, aby šli svým Pravým Směrem se vším, co mají. To vytvoří velký rozdíl a pomůže to projasnit cestu do Nové Krajiny pro nás všechny.

Nyní je čas zvolit ŽIVOT. Skutečný, nám vlastní, PRAVÝ ŽIVOT cítěný srdcem. Je čas jednoduše skočit do toho a udělat to. Jít cestou našich slov tím, že budeme investovat náš čas, energii, peníze a celou bytost do toho, co nejvíc chceme zhmotnit. Žít to, co je nám vlastní, naší autenticitu, integritu a PRAVOU LÁSKU SRDCE ve všem co děláme. Tento tanec do nového Pravého Života začal a nemůže být zastaven.

Solara
www.nvisible.com
<https://www.nvisible.com>
Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na březen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info <https://www.transformace.info>). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.