Mé myšlenky, má inspirace

                                                                                         

Tak jako přichází den a noc, tak přichází i světlo a tma.

Vše je v rovnováze v souladu s Božími zákony. Jaká semínka zasadíme, takové plody sklidíme.

 

Někdy si na to pravé musíme umět počkat. Vesmír nám dá jen to, co sám uzná za vhodné a pokud nejsme ještě dostatečně připraveni,

 sešle nám nejprve lekci, abychom dokázali, že na to máme.

 

                   

Největší poklad, který můžete nalézt, je naprostý, vnitřní klid uprostřed chaosu.


 

                                                                              

Láska roste každým dnem.

Dívejte se na svět očima lásky a možná spatříte to, co jste ještě nikdy nespatřili.

 

Když pláčeme, čistíme svou duši, proto nikdy nepotlačujte pláč a dávejte najevo to, co skutečně cítíte.

 

Jsme tu, abychom tvořili, rostli a neustále se vzdělávali. Pokud stojíme na místě, nerosteme a naše duše vadne.

 

Odpuštění všem a všumu je zdroj k dokonalé harmonii a sjednocení se vším.

 

Radost je všude kolem nás.

Záleží jen na nás zda ji vidíme, nebo zda ji překrývá náš vlastní, temný stín.

 

Když máte pocit, že vás svět pošle dolů,

nezoufejte, je to jen vaše nová šance začít znovu


 

Aby vzniklo velké dílo, musíš přiložit ruku k dílu.

Samo nám nic z nebe nespadne.

Jen ten, kdo je moudrý ví, že je potřeba makat a vše dodělat.


 

Když naše duše usne, musí se jednoho dne probudit.

Aby se duše opět mohla probudit, přijde něco neočekávaného,

záblesk pravdy a očistná bouře.