Mandalka Nových začátků

                   

¨¨

Meditace:

Najděte si klidné, nerušené místo. Zapalte si svíčku, pusťte si relaxační hudbu, dejte si do místnosti cokoli, co je vám příjemné.

Zadívejte se na obrázek. Vnímejte jeho energii a sílu, která z něj vychází.

Jakmile necháte prostoupit energii obrázku, zaujměte svoji oblíbenou meditační polohu. Ruce obraťte dlaněmi vzhůru, aby do nich mohla procházet Božská, léčivá síla světla. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Při nádechu si představujte jak do vás vstupuje světlo a láska. Při výdechu z vás odchází všechen stres a napětí všedního dne. Opakujte nádech a výdech tak dlouho, až ucítíte pocit uvolnění a klidu. Obklobte se světlem barev mandaly. Chvíli nechejte světlo barev prozářit celým vaším tělem.

Nyní zaměřte svoji pozornost na vše zastaralé a nefunkční  ve vašem životě. Uvědomte si všechny myšlenkové vzorce, postoje, chování, které vám neslouží. Nechte minulost minulostí, nechte vše odplynout. Je potřeba nechat staré odejít, aby nové mohlo vstoupit. Řekněte své mysli : ,, Končím " ve své mysli a ve svém srdci. V duchu poproste Vyšší moc, aby vám dala sílu v nové začátky.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte. Při výdechu si představujte jak vše staré odchází a při nádechu se před vámi otevírá nová cesta. Opět se obklopte silou obrázku a vemte si energii s sebou. Jakmile budete připravení, otevřete oči.

Následujících 14 dní mějte obrázek u sebe. Sledujte změny, které se budou dít ve vašem životě. Můžete si zapisovat své myšlenky, které vám budou chodit z Vyššího zdroje a mnohdy jsou odpovědí na vaše modlitby. Můžete mít sny, které vám ledaco napoví. Můžete zažívat pocit štěstí a nebo naopak můžete být plačtiví. To vše proto, že odchází staré a je čas jít dál.

Přeji vám hezké zážitky, s láskou Alenka.

 

Mandalka rozkvětu duše

 

Meditace:

Zaujměte svoji oblíbenou meditační polohu. Zapalte si svíčky. Pusťte si relaxační hudbu, zapalte si vonné tyčinky či aromatický olejík. Dejte si do místnosti cokoli, co vám přináší vnitřní radost.

Vezměte si před sebe obrázek a nějakou chvíli vstřebejte jeho energii. Nechte obrázek procítit celou svou bytostí. Dovolte, ať vás zaplaví vlnou své síly, ať se rozzáří vaše duše.

Obraťte ruce dlaněmi směrem vzhůru. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Chvíli se prodýchejte. Až z vás odpadne všechno napětí, představte si jak vaše duše rozkvétá. Vaše duše připomíná nádherný lotosový květ a svou vůní odhaluje jaká jste nádherná bytost. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Při nádechu si představte jak do vás vstupuje léčivá síla a uzdravuje každičký kousek vaší duše. Pokud tam máte schované nějaké bolavé místečka, dovolte energii, aby je uzdravila. Při výdechu nechte odejít všechnu tíživou energii, která byla dosud ve vás ukryta. Vciťte se do vaší duše, usmějte se na ni vnitřním úsměvem a poděkujte ji za to, jací jste. Projevte vděčnost své duši, pošlete jí lásku kterou si zaslouží.

Každý máme své chyby, své jasné i temné stránky duše, které patří do našeho života. Je potřeba je přijmout jako svoji součást. Je to naše bytost, naše Já o které je třeba pečovat . Přistupujte k sobě s úctou a s velkou láskou. Opět se zhluboka nadechněte a vydechněte a poproste Vyšší sílu, Vyšší moc  o rozkvět vaší duše. Poproste ať vám Vyšší síla prohloubí vaši duši a vnese do ní čistou, upřímnou lásku.

Nyní si před sebou představte obrázek mandalky. Nechte jej prostoupit do srdeční čakry a uchovejte si obrázek ve svém srdci. Tuto energii si vezměte s sebou do svého každodenního života. Zhluboka se nadechněte a vydechněte , pomalu se procitejte a otevřete oči.

Pracujte s obrázkem tak dlouho jak jen bude třeba. Nechte si ho poblíž sebe a vstřebávejte jeho sílu. Pracujte s obrázkem jak vám napoví váš vnitřní hlas. Přiložte si jej na srdeční čakru, dejte nad něj ruce a ucítíte teplo, brnění či jemné vybrace.

Přeji vám krásné, prozářené zážitky, s láskou Alenka

 

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek