Mandalka Nových začátků

                   

¨¨

Meditace:

Najděte si klidné, nerušené místo. Zapalte si svíčku, pusťte si relaxační hudbu, dejte si do místnosti cokoli, co je vám příjemné.

Zadívejte se na obrázek. Vnímejte jeho energii a sílu, která z něj vychází.

Jakmile necháte prostoupit energii obrázku, zaujměte svoji oblíbenou meditační polohu. Ruce obraťte dlaněmi vzhůru, aby do nich mohla procházet Božská, léčivá síla světla. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Při nádechu si představujte jak do vás vstupuje světlo a láska. Při výdechu z vás odchází všechen stres a napětí všedního dne. Opakujte nádech a výdech tak dlouho, až ucítíte pocit uvolnění a klidu. Obklobte se světlem barev mandaly. Chvíli nechejte světlo barev prozářit celým vaším tělem.

Nyní zaměřte svoji pozornost na vše zastaralé a nefunkční  ve vašem životě. Uvědomte si všechny myšlenkové vzorce, postoje, chování, které vám neslouží. Nechte minulost minulostí, nechte vše odplynout. Je potřeba nechat staré odejít, aby nové mohlo vstoupit. Řekněte své mysli : ,, Končím " ve své mysli a ve svém srdci. V duchu poproste Vyšší moc, aby vám dala sílu v nové začátky.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte. Při výdechu si představujte jak vše staré odchází a při nádechu se před vámi otevírá nová cesta. Opět se obklopte silou obrázku a vemte si energii s sebou. Jakmile budete připravení, otevřete oči.

Následujících 14 dní mějte obrázek u sebe. Sledujte změny, které se budou dít ve vašem životě. Můžete si zapisovat své myšlenky, které vám budou chodit z Vyššího zdroje a mnohdy jsou odpovědí na vaše modlitby. Můžete mít sny, které vám ledaco napoví. Můžete zažívat pocit štěstí a nebo naopak můžete být plačtiví. To vše proto, že odchází staré a je čas jít dál.

Přeji vám hezké zážitky, s láskou Alenka.

 

Mandalka rozkvětu duše

 

Meditace:

Zaujměte svoji oblíbenou meditační polohu. Zapalte si svíčky. Pusťte si relaxační hudbu, zapalte si vonné tyčinky či aromatický olejík. Dejte si do místnosti cokoli, co vám přináší vnitřní radost.

Vezměte si před sebe obrázek a nějakou chvíli vstřebejte jeho energii. Nechte obrázek procítit celou svou bytostí. Dovolte, ať vás zaplaví vlnou své síly, ať se rozzáří vaše duše.

Obraťte ruce dlaněmi směrem vzhůru. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Chvíli se prodýchejte. Až z vás odpadne všechno napětí, představte si jak vaše duše rozkvétá. Vaše duše připomíná nádherný lotosový květ a svou vůní odhaluje jaká jste nádherná bytost. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Při nádechu si představte jak do vás vstupuje léčivá síla a uzdravuje každičký kousek vaší duše. Pokud tam máte schované nějaké bolavé místečka, dovolte energii, aby je uzdravila. Při výdechu nechte odejít všechnu tíživou energii, která byla dosud ve vás ukryta. Vciťte se do vaší duše, usmějte se na ni vnitřním úsměvem a poděkujte ji za to, jací jste. Projevte vděčnost své duši, pošlete jí lásku kterou si zaslouží.

Každý máme své chyby, své jasné i temné stránky duše, které patří do našeho života. Je potřeba je přijmout jako svoji součást. Je to naše bytost, naše Já o které je třeba pečovat . Přistupujte k sobě s úctou a s velkou láskou. Opět se zhluboka nadechněte a vydechněte a poproste Vyšší sílu, Vyšší moc  o rozkvět vaší duše. Poproste ať vám Vyšší síla prohloubí vaši duši a vnese do ní čistou, upřímnou lásku.

Nyní si před sebou představte obrázek mandalky. Nechte jej prostoupit do srdeční čakry a uchovejte si obrázek ve svém srdci. Tuto energii si vezměte s sebou do svého každodenního života. Zhluboka se nadechněte a vydechněte , pomalu se procitejte a otevřete oči.

Pracujte s obrázkem tak dlouho jak jen bude třeba. Nechte si ho poblíž sebe a vstřebávejte jeho sílu. Pracujte s obrázkem jak vám napoví váš vnitřní hlas. Přiložte si jej na srdeční čakru, dejte nad něj ruce a ucítíte teplo, brnění či jemné vybrace.

Přeji vám krásné, prozářené zážitky, s láskou Alenka

 

 

Komentáře

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Datum: 06.06.2018 | Vložil: AlbertPum

The prostate is a vital section of a male's reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate is found just as you're watching rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always very uncomfortable and inconvenient for that patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also known as prostatitis, is the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years old. Infections from the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of most types of prostate infection. It is due to bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition associated with a particular defect inside gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be due to trauma for the urinary tract or by infections originating from other areas in the body. A patient may go through testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal from the prostate defect as well as the utilization antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to establish the cause of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some with the actions you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for our health and wellbeing and it'll also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that several ejaculations each week will prevent prostate cancer.

3. Eat beef in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef a week will raise the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most important measure to adopt to ensure a normal prostate is always to opt for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you need to select prostate examination one or more times annually.

Přidat nový příspěvek