Archanděl Michael,modlitba pro vzestup   

 

Milovaný archanděli Michaeli, spas mne prosím milostí Boží ode všech psychických, fyzických, emocionálních, mentálních a karmických vazeb k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem.

Zprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinila v tomto životě či v životech jiných a které mne stále ještě poutají.

Zbav mne všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací,  jež vycházejí od inkarnovaných i neinkarnovaných bytostí.

Zprosti mne všech karmických i emocionálních vzorců mých rodičů a předků.

Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem. Vykup mne z veškerého otroctví, neboť já jsem nyní připravena sloužit světlu!  Zachraň mne nyní z matrice zapomnění, obětování se a bojkotu sebe samotné.

Spojuji se s milostí Boží a prosím o uzdravení na všech úravních.

Prosím, poskytni mně i druhým tu nejvyšší možnou ochranu.

Spas mne nyní v Kristu.

Amen.

 

Tuto velmi účinnou modlitbu prosím pronášejte s láskou a pokorou po dobu 3,10,12 až 30 dnů.

Všechno zvláštní,co se v tomto časovém úseku projeví a vyplyne na povrch, patří k procesu osvobozování.

Prameny:Ulrike Hinrichs

Zdroj:(www.Novou cestou.cz)     

HO‘ OPONOPONO – Božský dar

 

Morrnahnina modlitba – tvůrkyně tohoto procesu, o které se traduje, že pomohla vyléčit stovky a možná i tisíce lidí.

„Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě…. Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoliv zlého od počátku stvoření až do dneška, prosím Tě o odpuštění…. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté Světlo…. A tak staň se! Amen!“

                                                                 

 

Meditaci, kterou můžete provádět každý den!                                      

 

1.

Každé ráno do pěti minut po probuzení si vzpomeň na svou planetu a své blízké. Usměj se prostřednictvím svého duchovního srdce a poděkuj za nový den tvého života. Poděkuj za všechny ty drobnosti, které jsou každodenní součástí tvého života, a uvědom si je.

2.

Když vstaneš a poprvé pohlédneš ráno do zrcadla, usměj se na sebe zcela obyčejným úsměvem a poděkuj, že jsi taková bytost, jaká jsi. Roztáhni ruce jak nejvíce můžeš s představou, že objímáš celou planetu. Vnímej toto spojení celou svou bytostí.

3.

Až vyjdeš ven, pohlaď list stromu nebo květ květiny nebo trávu nebo se dotkni kmene stromu. Ve chvíli dotyku pošli moudrost těm, kteří ovlivňují dění na tvé planetě a ve své nevědomosti ji ubližují a pošli lásku obyčejného člověka té rostlině, které se právě dotýkáš. Tato energie poteče říší rostlin až do samého srdce tvé planety.

4.

Až potkáš prvního člověka, popřej mu ve svém nitru zdraví, úspěch a lásku. Skrze tohoto člověka se tvé přání dostane během několika hodin do duchovních těl všech lidí tvé civilizace a skrze ně do srdce tvé planety.

5.

Až budeš jíst v právě prožívaném dni první pokrm, poděkuj upřímně za tento dar své planetě. Poděkuj čistě vnitřním prožitkem a uvědoměním. Možná se budeš divit, ale tento tvůj počin pomůže nasytit velké množství právě hladovějících a tvé poděkování potěší tvou planetu. To samé učiň při prvním doušku jakékoliv tekutiny.

6.

Seznam prosím s těmito sedmi body inspirace každý den jednu novou lidskou bytost.

7.

Až v právě prožívaném dni poprvé pocítíš smutek, žal, či jakoukoliv bolest nebo stín na Své duši, vzpomeň si na svou planetu. A uvidíš, co úžasného se stane.


Zdroj:www.svetelne-vedomi.estranky.cz               

 
 

Očistné texty

 

3x vyslovte: Žádám, aby všechny negativní entity, energie a vibrace ode mě odešly, nepotřebuji vás.

 

Ať se děje všechno pro moje nejvyšší dobro všech zůčasněných v souladu s prospěchem a plánem mojí duše.

 

Prosím o Boží milost a plně přijímám pro sebe Boží milost v souladu s prospěchem mojí duše.

 

Objednávám si z vesmíru jasnou mysl a pokyn, co je pro mě nyní správné.

 

Řekni vesmíru: ,, Jsem připravaná být podporována, připravená žít svou pravdu, žít to, kým jsem."

 

Jeví li se ti něco obtížné, prostě si řekni: ,, Je to snadné a prosté, vyjdu z toho silná a s jasnou myslí, cesta je volná.

 

Pokud tě někdo nervuje, řekni: ,,Mír s tebou"

 

Archanděli Urieli, ve jménu světla a lásky zbav mé srdce i mysl hněvu a zatvrzelosti, děkuji ti.

 

Prosím andílky a světelné bytosti, aby uvolnily moji auru, a tak se staň!

 

Andělé světla, povoluji vám poslání energie, kterou mi chcete dát, děkuji vám za ni.

 

Archanděli Michaeli, sestup ke mě a přeruš všechna pouta, kterými je mi odčerpána energie a vitalita.

 

Božský stvořiteli, žádám tě o vnitřní vedení.

 

Prosím lásku, aby ve mě bezpodmínečně vyléčila všechny myšlenkové vzorce, které mi neslouží.

 

Andílkové, pomozte mi zbavit se omezujících, mylných představ o sobě samých.

 

 

 

Meditace na čakry

 

1. Čakra - Královno červeného jezera, královno první čakry,  prosím uzemni mně.

                Hláska LAM

                ( kámen červená jaspis )

2. Čakra - Královno oranžového jezera, královno druhé čakry, prosím dodej mi

                sexualitu. Hláska WAM

                ( kámen oranžový karneol ) 

3. Čakra - Královno zlatého jezera, královno třetí čakry, prosím o posílení vlastní

                vůle, prosím o sebepřijímání, prosím o posílení sebevědomí, prosím o 

                sebelásku, prosím o sebeovládání. Hláska RAM

                ( kámen citrín ) 

4. Čakra - Královno růžového jezera, královno čtvrté čakry, prosím otevři mi srdce

                a nech mi tam vykvést nádhernou růžovou květinku. Hláska JAM

                ( kámen růženín,aventurín )

5. Čakra - Královno světle modrého tyrkysového jezera, královno páté čakry,

                prosím dodej mi komunikaci. Hláska HAM

                ( kámen tyrkys )  

6. Čakra - Královno tmavě modrého jezera, královno šešté čakry, královno třetího

                oka a intuice, prosím dodej mi intuici a učiň mě osobností. Hláska KŠAM

                ( kámen sodalit )

7. Čakra - Královno bílého jezera, královno sedmé čakry, prosím o přímé napojení

                na duchovní vedení. Hláska ÓM

                ( kámen křišťál, ametyst, fluorit )

 

Odpuštění

 

Odpuštění nelze vyjednat, pokud neodpustíte, nevyléčíte se, pokud se nevyléčíte budete trpět a znát bolest. Pokud vaše neschopnost, trvá dlouho začnete být uvnitř sebe snadno nemocní.

A nakonec onemocníte, a může to vést k dlouhodobému utrpení a možná k smrti vašeho těla, kdy vaše duše přejde do těla.

 

Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti.

 

Když máte v životě nějaký problém,obvykle to znamená že je třeba někomu odpustit,pokud volně neplyneme životem.To vše pramení z neschopnosti a neochoty odpustit,odpoutat se od minulosti a žít přítomností.

 

Odpovědí na jakékoliv léčení je vždy LÁSKA

 

A cesta k lásce je vždy odpuštění. Mnoho lidí se nedokáže radovat s přítomného okamžiku jen kvůli minulosti. Ubližujeme hlavně sami sobě i druhým, tím že se cítíme býti špatnými a za to že jsme v minulosti udělali něco špatně.

 

Minulost je pryč,je uzavřená a nelze na ní nic změnit.Můžeme prožívat jen vždy pžítomný okamžik.Jestli-že se v mysli zaobíráme minulostí,žijeme ve vzpomínkách a tak se připravujeme o prožitek z přítomnosti.

 

Opuštění znamená dostat uzdravení od sebe a lásku pro sebe. Odpouštím všem, odpouštím sám sobě. Pokud máte jakýkoliv problém s někým (přítel,rodina,kolegy ,kamarády) i kdyby vám ta osoba jakkoliv ublížila zkuste toto.

 

1 - řekni té osobě,že jí odpouštíš, vše co ti způsobila (bolest,zlost,zklamání,vztek,smutek) byt i myšlenkou, že jí děkuješ za to co ti způsobila a že to bereš jako zkoušku, že tu osobu miluješ a přeješ jí štěstí.

 

2 - Pros jí o odpuštění (i ty jsi tu osobu mohl (a) zranit ač třeba netušíš. Odpust mi  (její jméno dopln )prosím veškeré činy, situace,myšlenky, slova kterými jsme ti kdy ublížil(a) co jsme proti tobě vykonala a jak jsme o tobě smýšlela. Z celého srdce se ti omlouvám, odpust mi prosím a děkuji ti za tvé odpuštění, z celého srdce prosím miluj mne a přej mi štěstí.

 

3 -Odpouštím sama sobě, veškeré myšlenky které mě vedou zpět, do minulosti do této situace plné smutku, vzteku,bolesti. Prosím je aby odešly, s tímto odpuštěním.

 

Odpouštím si vše co mě s touto situací spojuje, bolí čeho se bojím. Omlouvám se svojí duši, a prosím sebe sama o odpuštění. Miluji se, přijímám se, a děkuji nakonec řeknete a tak se staň.

 

Dělej to pořád dokola dokud tam cítíš nějaké emoce. Breč, křič,v ypust to ze sebe. Až si na tu osobu vzpomeneš, nebo si ji představíšměl (a) bys pocítit pouze lásku a klid uvnitř. Pokud ne dělej to tak dlouho než to budeš cítit. Trvat to může u každého jinak.

Zdroj: https://www.slaskouksobe.cz

 

 

 

Modlitby

 

Uzavírám sebe, celou moji rodinu a všechny lidi na celé zeměkouli do pěticípé hvězdy a prosím Ježíše Krista, Otce nebeského, Ducha svatého, Pannu Marii, všechny anděle a Archanděle, duchovní hierarchii, anděle léčení a ochranné anděle, abychom byli všichni po celý dnešní den a noc chráněni ode všech temných sil a negativního myšlení od lidí, stále napájeni Boží láskou, vírou, světlem, energií, zdravím, Božím pokojem, moudrostí, pokorou a trpělivostí, aby Duch Boží na nás stále sesílal Boží Milost, Kristovu lásku, světlo, energii,odpuštění a Boží pokoj.

Děkuji za vyslyšení mé modlitby.

Amen