Ženské poklady

 

Ženy v sobě skrývají ohromný potenciál, jenž čeká na to, až bude objeven.Ženské poklady však dřímají hluboko v nitru každé ženy a musejí být teprve vyneseny na povrch. Osvobodit a rozvíjet ženský princip je objevná cesta pro ženy, které rády experimentují a přitom žijí naplno.Pokud žena nedokáže vážit si sama sebe a těšit se ze sebe, nedokáže dát šanci  na lepší život ani dětem, které nosí pod srdcem a jimž dává život. Děloha je největší zdroj síly ženy, náš nejdrahocennější poklad, je však ukryta v našem nejhlubším nitru a musí být teprve objevena a vynesena na světlo. V děloze od prvního okamžiku formuje a poznamenává každou bytost řada nevědomých informací, zkušeností a pocitů, jež tam jsou uloženy. Většina žen není v kontaktu se svou dělohou, a proto také necítí, kolik se tam nashromáždilo negativity a bolesti. Vzhledem k tomu, že děloha je ženským energetickým centrem,  je důležité o dělohu pečovat. V taoismu se věří, že děloha do sebe stahuje a vstřebává veškeré nezpracované zážitky, týkající se především sexuality, vztahů, mateřství. Pokud děloha není pravidelně očištována můžou se po delším čase vyvinout gynekologické potíže jako záněty, myomy, infekce, polypy či rakovina. Samozřejmě, že po jedné hádce s partnerem se nic nestane. Taoismus v tomto směru mluví především o dlouhotrvajících emocionálních, duchovních potížích, před nimiž žena zavírá oči. Abychom v sobě osvobodily a oživili ženskost, musíme uzdravit dělohu. Abychom osvobodily sílu dělohy, musíme očistit a uzdravit všechny její různé vrstvy.  Děloha se může hýbat a v dávných dobách byla považována za nezávislou bytost. Pohyb dělohy je spojován s nepopsatelným pocitem, který proudí celým tělem. Děloha může být plná tepla a bezpečí, ale pokud není v pozitivní náladě, pokud nevibruje životem, může ženu naopak ohrožovat.

Vydat se na ženskou cestu znamená plavat proti proudu. A jít touto novou cestou vyžaduje hodně pozornosti. Mlčení je nejlepší nejlepší medicína, jak navázat hluboký a niterný kontakt se sebou samou. Jen v tichu a klidu je možné rozvíjet ten pravý cit pro sebe a svou ženskost, vyčistit kalnou a zvířenou vodu od emocí a myšlenek a nechat ji nalézt klid. Teprve když je voda čistá a klidná, může odrážet obraz skutečnosti.

Umění ženské samoléčby spočívá  v tom,

že do hlubokých ženských ran necháme proudit lehkost,

přirozenost a radost, aby se mohly uzdravit.

 

Zdroj:

Ženské klenoty

Maitreyi D. Piontek

                                                                                 

O požehnání ženského luna                      

https://www.wombblessing.com/cz-aboutblessing.html

Meditace na strom ženského lůna

 

Měsíční strom je starobylý symbol Ženské bohyně a můžeme ho použít při meditaci k propojení se svou dělohou.

Je to úžasná meditace na propojení sama se sebou, s Matkou Zemí, s dělohou a se svým srdcem. Krásné vibrující silné energie nám pomohou lépe zakořenit, uzemnit se a splynout s božskou energií vesmíru.

Tato meditace nevyžaduje žádnou velkou schopnost vizualizace nebo schopnost vidět obrazy. Energie se objeví sama se záměrem. Během meditace si buďte vědomy svých emocí a toho, co pociťujete ve svém tělo a kolem něj. Můžete cítit tlak nebo teplo ve vaší děloze, v rukách nebo v hlavě, jak energie začne proudit a otevírat tato centra.

Zavřete oči a uvědomte si své tělo.

Vnímejte váhu svého těla na židli, jak jsou těžké vaše ruce složené ve vašem klíně. Zhluboka se nadechněte a vycentrujte se.

Přesuňte pozornost na dělohu. Vnímejte, prociťujte nebo si představujte svou dělohu jako strom s dvěma hlavními větvemi, s nádhernými lístky a rudými, šťavnatými plody. Kořeny stromu jsou vrostlé hluboko do Matky Země a spojují vás s jejími energiemi a uzemňují vás. Jak se uzemňujete, můžete cítit nebo vidět tyto energie, které stoupají vzhůru do vaší dělohy. Zůstávejte vycentrované a vyrovnané.

 

Nyní nechejte obraz stromu růst, až se větve rozvětví v úrovni srdce. Propojte se s tímto obrazem a uvědomte si nebo prociťte, jak se vaše srdeční centrum otevírá a energie proudí dolů do vašich rukou až do konečků prstů. Vnímejte energii lásky mezi Matkou Zemí, vaší dělohou a vaším srdcem. Uvolněte se a vnímejte svou sílu a proud láskyplné, posilující energie.

 

Na závěr si představte, jak se strom vašeho lůna opět stahuje zpět do vaší dělohy. Udržujte si však stále představu kořenů vrostlých hluboko do Země, které vám dávají sílu a uzemnění.

 

Nyní vraťte svou pozornost zpět do svého těla, vnímejte opět váhu svého těla sedícího na židli, prociťte, jak jsou těžké vaše ruce položené v klíně. Jemně si protřepte prsty na rukou i nohou a otevřete oči. A tuto božskou energii si nyní vezměte s sebou do světa.

Zdroj: Miranda Gray

Léčivé modlitby pro uzdravení ženy

 

Lady Nada - Přijetí ženy

Prosím o vyčištění mého vztahu s ženami, zároveň prosím o vlastní vyrovnání v těle ženy, ochranu při procesech přeměny. Povolávám vznešenost mistryně Lady Nady a prosím, aby dotkla se mne její ryzí ženskost.

Povolávám rozpjatá křídla bělostného letu, nechť dopadne do duše mé v poupěti nevinném odpuštění všemu a všem stvořené. Amen.

 

Ženskost

Vnímám ve svém srdci bílý květ živoucí. Ctím poupě bílé, čirou rosou zkrápěné. Vnímám i Anděla, co na mě se dívá a další květ k srdci podává. V čistém bílém opojení lístky květů sypou se mi. Lehce mě nadnáší, v závojích od pozemského světa božskou pravdu přináší, do ní nyní vstupuji. V poznání sebe samé se uzdravuji. Nechť v květu, co není vidět světu, rozšiřuji své univerzální vědomí a milostí znovuzrozené ženskosti jsou prosycené mé dny.

S Láskou a Světlem. Děkuji.

 

Léčení zraněné ženskosti

Prosím tě Matko Země, o sejmutí bolesti ze mě.

Prosím, ať kořeny mými odchází tíha nesnází, jež byla minulými dny prožita a v ženské části rozseta.

Pokorně prosím a svými kořeny otevírám vlastní slabost, na kterou se nerada dívám a dosud nad ní zrak přivírám.

Ať je tato má část uzdravena a celistvost zdraví mi tak navrácena.

S Láskou a Světlem, hlubokým vděkem Ty Matko Země, buď mým lékem.

 

Léčení vnitřního zranění, izolace

Vzývám Pannu Marii a její křišťálový květ, ať vyčistí můj vlastní vnitřní svět.

Prosím, ať položen je na čakru druhou a rozpuštěno je to, co dosud bylo tmnou.

Prosím, ať smívá bolest i utrpeníženského vnímání a v jeho dotycích je působení hojení a více... z vyšších vrstev, kde průzračnost dokonalosti ke mně teče.

S Láskou a Světlem. Amen.

 

Léčení témat strachu, viny, oběti

Rozvazuji veškerá pouta vlastního provinění, prosím, aby smělo být odejmuto všechno mé trápení.

Propouštím ze svých služeb vinu, tíhu, sebeobviňování, vím, že toto vše bylo vytvořené a dosud v srdci z nevědomosti držené.

Nyní však rozhodnutí jiné činím, neboť potřebné již vím.

Nechť se zboří mosty vytvořené pomyslností, nechť shoří v ohni Svatém nečisté myšlenky.

 

Přijetí sebe samé

Žádám průzračnost Panny Marie, ve které zračí se nevinnost.

Prosím, ať uspěji, v pohledu k sobě samé se uzdravuji. Ať čistá nevinnost, která neříká ,, DOST " mnou proniká a vše ostatní zaniká. S Láskou a Světlem. Amen.

 

Posílení sebelásky, rozkvět ženskosti

Prosím Pannu Marii, ve světle jejím se vykupuji. Prosím, ať břímě své smím sundat, s sebou je více nebrat. Prosím, ať je mi dovoleno vstoupit do světla posvátného, do světla posvátného, růžovou esencí prozářeného. Nechť ženskost sálající světlem prostupující je mi projevena, k srdci položena a já smím každý závoj i stín rozpustit, tiše odložit a láskou ženy v sobě bytí v kroku posvátném oddaně a vděčně jít. Zavazuji se k rukám světla, v které vyšší moc rozkvetla. Nechávám na sebe dopadat tichý něžný ženskostí znějící poklad V posvátném ucelení vnímám v srdci svém jeho naplnění.

 

Říkejte si modlitby takový počet dnů, jak bude chtít Vaše srdce v takovém počtu opakování, jak Vám poví vlastní cit.

 

Zdroj:                                                                             
Naděje pod nebem

Léčivé modlitby pro duši...tělo..

Radana Kolcová

Jak se stát sama sobě nejlepší přítelkyní

 

Jak se vypořádat s bolestnými událostmi, když nemáte nikoho, s kým je můžete sdílet? Našla jsem si způsob, jak tolik potřebnou oporu najít sama v sobě. Namísto zhoubné spirály sebeobviňování a trýznění jsem v těžkých chvílích svou nejlepší přítelkyní.

 

Mnohokrát v životě se mi stalo, že jsem měla pocit, že mě nikdo nemá rád, že jsem na všechno sama, že nemám o koho se opřít. Tyto pocity byly velice trýznivé, intenzivně jsem je prožívala. Někdy jsem měla pocit, že i dýchání je náročné.

Bylo to často v období, kdy se šešlo několik bolestivých událostí, kdy šlo všechno do kytek. Neměla jsem, s kým bych posdílela svoje trápení. A když jsem jej sdílela, slyšela jsem, že to buď není možné, nebo že to přece zvládnu. Nejhorší byla věta: “jsi silná, ty to zvládněš.”

V takový moment jsem ale nechtěla být silná, a nechtěla jsem ani být sama. Chtěla jsem být slabá a nechtěla jsem nést všechnu tu bolest sama. Chtěla jsem se o ni podělit. Potřebovala jsem cítit, že mi někdo naslouchá, že je tu někdo, komu na mě záleží. Že je tu člověk, který je ochoten se mnou sdílet mou bolest.

Věta “ty to zvládneš, ty jsi silná” to většinou zabila. Ranec bolesti, o který jsem se s někým díky povídání dělila, na mě celou vahou spadl. A já měla dojem, jakoby druhá strana řekla: “Díky za povídání. Už toho bylo dost, nemám zájem slyšet více.”

Moje bolest se velmi prohloubila. Sdílet bolesti pro mě nebylo jenoduché - v důsledku životních zkušeností patřím spíše k méně důvěřivé polovině lidstva. A když jsem sdílela své trápení a stalo se, že jsem nemohla posdílet vše, cosi se ve mně uzavřelo a cítila jsem se ještě osamocenější než před tím.

Netvrdím, že můj tehdejší postoj byl správný. Nebo, že ti, co mi chtěli dodat podporu a řekli “ty to zvládneš,” jednali špatně. Skutečně mi podporu chtěli dát, ale s mojí rozbolavělou duší to prostě nerezonovalo.

A průběhu let jsem si vytvořila přítelkyni v sobě. Poprvé to bylo před více než 17 lety. Po rozhovoru s kamarádkou jsem zůstala sama ve svém pokoji a nezbylo mi nic než oči pro pláč. A tak jsem plakala. Náhodou jsem seděla proti zrcadlu. Když jsem zvedla hlavu, tak jsem uviděla ten svůj utrápený obličej. Pomyslela jsem si, že vypadám hrozně.

Ale pak jsem se zarazila. Proč si přidávat bolest, když už tak jí mám dost? Nene, to mi za to nestojí. Jsem tady sama se sebou a nebudu se přece trestat za to, že pláču, protože mě nikdo nemá rád. Domi, mám tě ráda, i když pláčeš. Mám tě ráda, i když tě nikdo jiný nemá rád. Mám tě ráda, spolu to zvládneme. O mě se můžeš opřít, i když tu nikdo jiný není. Mě tu budeš mít vždycky.

Byl to intenzivní zážitek. Byla jsem sice se svou bolestí sama, ale současně jsem byla i přítelkyní, s níž jsem ji mohla sdílet. Prostě jsem své bolesti naslouchala. Naslouchala jsem svému nářku, naslouchala jsem všemu, co se ve mně odehrávalo.

A dělám to dodneška. Jsem sama sobě nejlepší přítelkyní. Netyranizuji se myšlekami. Nestydím se sama před sebou za to, co jsem pokazila. Vždy to sama sobě popovídám a vždy si sama sobě naslouchám. Pomáhám si najít řešení. Jsem na sebe něžná jako tehdy na tu ubrečenou holku v zrcadle.

Je to příjemné, protože svou nejlepší přítelkyni nemohu ztratit. Je ve všem se mnou. A samozřejmě dnes mám i mnoho velmi dobrých přátel, se kterými mohu sdílet cokoli. Jen v noci jim nevolám. To mám přítelkyní sama v sobě.

Zdroj: Dominika Špačková

https://www.vedomezenstvi.cz/

                                                                                                     

Jak milovat sebe sama

Ahojte všichni!
Často se mě ptají jestli existuje zkratka, zkratka k osvícení. Odpověď je Ano. Odpovědí je objevit, jak milovat sebe samého.
Z tohoto důvodu jsem vynalezla proces a dnes se s Vámi o něj podělím. Někteří z Vás ho už možná slyšeli, pro některé to bude úplně nové. Sebeláska je kořen, z něhož vše vyrůstá. Každá duchovní praktika je zaměřena na jednu věc a to je milovat sám sebe.
Pokud pochopíte, že konečná pravda ve Vesmíru je Jednota, tak pak nemůžete praktikovat milování čehokoli, bez simultánního milování sebe samého. Ale nejlepším způsobem jak milovat všechno to co je, naučení se bezpodmínečné lásky, je se naučit jak bezpodmínečně milovat sám sebe.
Pro většinu lidí na této planetě, říct Miluji se, není pravda, zatím. Když to říkáte budete cítit emoční odtažení od těchto slov, protože to není Vaše pravda, - a tak jsme vymysleli tento proces, já a moji průvodci, abychom pomohli lidem zahrnout se rychle sebe-láskou.
Tento proces začíná závazkem. Závazek je, že jeden rok budete žít Váš život na základě jedné otázky. Bude to Vaše mantra, každý moment každého dne, takže vytáhněte si kalendář a poznamenejte si dnes a pak 365 dní od dnes a všechny dny mezi tím, budete žít život podle otázky:
Co by dělal (udělal) někdo, kdo se miluje?
Právě teď v životě který žijete, zápasíte s Vašimi rozhodnutími. Nejste úplně šťastní. Důvodem je, že děláte rozhodnutí založená na jiném kritériu, než co byste udělali, pokud byste se skutečně milovali. Ptaní se co by udělal někdo, kdo se miluje, dostání odpovědi a pak to udělat, je způsob, jak dostanete vše po čem v tomto životě toužíte.
Vcelku často mluvím o faktu, že můžete přemýšlet nad životem jako nad proudem. Nahoru proudem (proti proudu) je aspekt odporu, po proudu (po proudu) je aspekt umožňování a vše, co chcete, je po proudu. Odpověď na to, co by udělal někdo, kdo se miluje, je vždy dolů po proudu a tak pokud jedete stále po proudu, nemůžete dělat nic jiného, ​​než být zarovnání s Vaší osobní radostí, perfektním partnerem pokud je to to co chcete a všechno úspěch v který jen doufáte.
Zeptáte se: Co by udělal někdo, kdo se miluje?
Kdykoliv když budete muset udělat rozhodnutí, nezáleží na tom jak malé nebo velké, budete se ptát na tuto otázku. Když budete mít chvilku volna a přemýšlet co s ním, vlastně každý den, po celý den budete žít Váš život podle této jednoduché otázky.
Když se zeptáte na tuto otázku, odpověď k Vám přijde okamžitě. Přijde jako okamžitý záblesk intuice.
Chvilku budu s Vámi mluvit o intuici.
Intuice je definována, jako okamžitý náhled nebo pochopení bez vědomého uvažování. Spousta z nás se naučilo ignorovat naši intuici, protože většina z nás dostávala negativní zprávy od našich rodičů, učitelů nebo z okolí, které způsobovaly že jsme pochybovali nad naší intuicí.
V tomto bodě Vašich životů, je Vaše intuice nejpravděpodobněji zatemněna strachy a přesvědčeními které jste se naučili, ale dobrá zpráva je, že můžeme dostávat zprávy od našeho pravého Já. Pravé Já pokračuje v jejich dávání, takže je nemožné ztratit intuici.
Intuice přichází s pocity správnosti a afirmace. Přijde jako náhlé poznání. Mám pocit, myšlenku, obrázek nebo emoci. Bude to tichý, jasný a velmi často rychlý pocit. I když bude intuitivní zpráva negativní, přijde v neutrálním podání. Toto je proto, že pravé intuitivní vedení přichází z nejvyšších perspektiv. Z místa lásky a svobody, kde neexistuje strach.
Takže pokud je v intuici zahrnuta silná negativní emoce, měli byste být vždy podezřívaví zda nepracujete pouze se strachem, nebo zda jste nezakryli intuici strachem.
Nebojte se, že nebudete znát odpověď na Vaši otázku. Pokud čelíte rozhodnutí a zeptáte se: Co by udělal někdo, kdo se miluje? Dostanete odpověď okamžitě, bude to rychlý záblesk intuice. Takže tento proces, méně než dostat tuto intuici, je spíše více o tom, mít odhodlání jednat na základě této intuice.
Pokud se sám sebe zeptáte: Co by udělal někdo, kdo se miluje? odpověď kterou dostanete přichází přímo z Vašeho Vyššího Já a Vaše Vyšší Já má neomezený nadhled.
Takže řekněme že jste se rozhodli, řekli jste Vesmíru podvědomě, že Vaše myšlenka štěstí, je potkat tento druh perfektní osoby a řekněme, že ten druh perfektní osoby je na druhé straně světa. Vám ve fyzickém životě je velmi těžké si představit, jak byste mohli tuto osobu setkat, která je pro Vás dobrá, je ale momentálně na druhé straně světa. Ale z nekonečného nadhledu, z nadhledu Zdroje, to není těžší, než jako když Vy vezmete mravence z jednoho pokoje do druhé.
A tak když se zeptáte otázku: Co by udělal někdo, kdo se miluje? Dovolujete vlastně Vesmíru, aby Vás vzal na nejrychlejší cestu mezi tím kde jste a tím co žádáte. Nemusíte vědět proč je taková odpověď pokud se zeptáte: Co by udělal někdo, kdo se miluje a dostanete odpověď. Nebudete vědět proč je to ta odpověď, ale musíte pochopit, že Vesmír ví mnohem víc než víte Vy z Vaší omezené perspektivy. O tom co je v zarovnání s Vaším nejvyšším dobrem.
Takže řekněme, že jste v obchodě s potravinami a zeptáte se sám sebe. Jablko nebo pomeranč? Co by udělal někdo, kdo se miluje? A odpověď je Jablko. OK, tak to prostě uděláte. Sníte to jablko. Právě teď nevíte proč je to ta odpověď, ale Vaše nekonečné věčné Já, chápe veškerou biochemickou rovnováhu, která se děje ve Vašem těle a chápe, co je v zarovnání s Vaším nejvyšším Já nebo radostí. A ví, že z čehokoliv je to jablko složené, oproti pomeranče.
Takže jak jsem řekla předtím, proces řízení je ten, který potřebuje trochu odvahy. Takto to bude probíhat: Pojedete podle intuice a jakýmkoli směrem, který je v zarovnání se sebe-láskou. Řekněme například že jste doma a máte milion věcí, které byste mohli dělat, ale nemůžete se rozhodnout, které mají prioritu. Zeptáte se: Co by udělal někdo, kdo se miluje?
Pokud je odpověď běž si dát vanu, tak si běžte dát vanu. Pokud je odpověď uklidí dům, tak uklidí dům.
Budete vědět že řízení, které Vám bylo řečeno je správně podle intuice a nikoli namísto racionalizace, protože to bude založeno na tom jak se cítíte.
Dokonce i když se budete bát jednat podle intuice, myšlenka akce a následující provedení té akce, bude mít emocionální pocit úlevy. Úleva je příjemný pocit, takže udělat ten krok bude příjemné, pokud jste naslouchali Vaší intuici a udělali rozhodnutí založeno na sebe-lásce.
Chtěla bych Vám zdůraznit, že na tuto otázku se budete ptát na každý jeden moment v Vašem životě. Obzvláště na rozhodnutí, ať jsou jakékoliv těžké a ať jsou jakkoli důležité.
Bod v tomto procesu je samozřejmě si vytvořit na něco jako toto zvyk. Takže na konci 365 dní, už doslovně nemůžete žít jiným způsobem.
Tento proces, jak ho já chápu, 365 dní sebe-lásky, zní trochu divně. Zní jako jeden z těch směšných "pomoz si sám" cvičení, které Vám dávají tito "pomoz si sám" experti a přitom tato cvičení nikam nesměřují. Ale ti z Vás, kteří se dívají na moje videa, by mě měli znát mnohem lépe.
Co miluji nejvíc na tomto procesu je, může to znít jako malá věc, ale je to jeden z nejtěžších procesů jaký vůbec můžete udělat. Důvod je, že pokud začnete jít směrem sebe-lásky, každá jedna věc, která stojí v cestě Vašemu osvícení, každá jedna věc která stojí obecně v cestě Lásce, přijde na povrch.
Budete čelit tolika démonům, než si vůbec dokážete představit, jako následek toho, že aplikujete tento proces ve Vašem životě. Ale pokud budete stále pokračovat se ptát: Co by udělal někdo, kdo se miluje? Na místo toho, abyste šli proti těm démonům, tak jejich obeplout.
Tento proces je nejrychlejší. Nejrychlejší cesta jak se stát osvíceným. Nejrychlejší cesta jak se dostanete k sebe-lásce.
Takže běžte a vyzkoušejte to.

Zdroj: Teal Scott : Veľká skratka - / - aneb : Jak milovat SEBE SAMA