Osho Zen Tarot                                                              

Výborným pomocníkem na cestě každého z nás je Osho Zen Tarot.

Nejedná se o věšteckou metodu. Umožní nám nahlédnout do našeho vlastního já a pomůže odhalit skutečný stav bytí v přítomném okamžiku.

Zenové karty vám poradí jak máte s danou situací co nejlépe naložit. Nehodnotí, jste-li zlí nebo dobří. Pokud jste k sobě upřímní, poskytne vám cenné informace.

Z osobní zkušenosti vřele doporučuji.

 

Úvod do Osho Zen Tarotu

 
 

Výklad karetJsou karty, které většina lidí řadí mezi tarotové sady, což v konečném efektu není pravda. Rozdílů mezi tarotem a Oshem je více než dosti, u počtu karet počínaje, a jejich názvy konče. První základní rozdíl najdeme už ve Velké Arkáně, kde začínáme od všudy známého blázna, jež i významově je poměrně blízký tomu tarotovému, ale u toho také s názvy končíme. Osobně jsem Osho poprvé viděla před mnoha lety, a uchvátilo mě jeho provedení. Přiznávám, že nebyla bych to já, kdybych si ho v zápalu zamilovanosti do této „krásy“ nekoupila, ovšem, začít s ním pracovat, a opravdu pochopit, bylo mnohem těžší, než jsem si z počátku myslela. Jelikož mám ovšem už od zakoupení první sady ve zvyku rozložit si jednotlivé karty, číslami jak jdou po sobě v arkánách i barvách, provedla jsem toto i Oshu, a oslovil mě příběh, velmi hluboký, ukazující všechny stránky života. Jak tu dobrou, tak i tu zlou.

Osho jsou karty, které lze použít i v návaznosti na běžné lidské situace, otázky, ale osobně jsem se začla této sadě věnovat po psychologické stránce, a jako psychologické, je také používám. Dokáží totiž lépe než běžný tarot ukázat na vnitřek člověka, jeho klady, zápory, problémy, a lépe je dokáže sám o sobě vyyjídřit už jen obrázkem, a názvem, který občas umí být sice matoucí, ale v konečném efektu vystihující.

 Osho Zen Karty se skládají z Velké a Malé Arkány.

Velká arkána obsahuje 23 karet, které počínají Bláznem, a končí kartou Dokončení. K tomuto je do VA ještě dodaná dodatková karta, Mistr, kterážto je kartou bonusouvou, a v jiných sadách tarotu ji nepotkáte. Jelikož Osho lze koupit ve dvou variantách, buď jen Velkou Arkanu, či komplet, tak se trošku více rozepíšu na téma VA, protože MA je z mého úhlu pohledu velkem krásně čitelnou záležitostí. v případě, že je člověk odkázán pouze na práci s VA, musí se naučit, jak v těchto kartách hledat, že odvaha není jen o tom nebát se, ale hlavně o síle dokázat to, co chceme. Že milenci nejsou o poblouznění hormonů, nýbrž o lásce, která je v obou směrech oplácena na třech úrovních – fyzické, psychické i duševní. Že minulé životy nejsou o tom, zda někdo byl Kleopatrou, nýbrž o neschopnosti odproštění se od toho, co se nám v minulosti stalo, zapomnění, a nezatahování minulého, do našeho současného života, který máme tady a teď. VA je sice plná nádherných karet, ale jejich tvrdost, a nevybíravost mi příjde kolikrát brutálnější, než pokud vykládáme z celé kompletní sady obou arkán.

Malá Arkána se skládá ze čtyř druhů barev, či elementů, každý, nechť si toto přiřadí k čemu chce. Jsou to barvy vody, ohně, duhy, vzduchu. Oheň je barvou ukazující na pohyb, tvrdost, zdroje energie, problémy, boje. Vzduch je o myšlenkách, o naší mysli, psychyckých problémech a napovídá, jak co řešit, či čeho jsme již dosáhli. Duha je barvou zemitou, ukazuje na fyzickou část lidského života, tělo, a takové to, co spousta tuší, čí ví, co je jasné už na první pohled, po prvních pár větách. Voda je barvou emocí, pocitů, tužeb, snů. Ukazuje nám, jak se věci doopravy mají, zda to co vidíme je pravda, nebo fikce. Zda jsme či nejsme v souladu myslí i tělem. Zda je v nás vše v pořádku, či nikoli.

 

Osho Zen a jeho velká arkána

 
 

00-Major-Fool
BLÁZEN - karta jako nejspíše vždy a všude označena nulou. Ukázka bezstarostnosti, lehkosti, radosti, ale zároveň i nepozornost, neposednost, prvnotního kroku do chaosu, zmatku, pádu, z nějž se člověk bude muset zvednout.

Karta ukazuje cestu, jež už má člověk za sebou, ale spadne li díky vlastní naivitě a nepozornosti dolů z oné skály, bude mi muset znovu ujít, aby se dostal tam, kde teď momentálně je, a od kud nejspíše padá, či právě padat začíná, protože má hlavu v oblacích, kouká po hvězdách, a nevnímá, co má pod nohama. Blázen je karta pohybu, ukazující na prvopočátek vývoje dané situace, životního vývoje, etapy. V psychologickém či psychickém rozboru ji vidim jako nepozornost, zmatek, rchlé nadchnutí se pro **** a započnutí existence v daném směru.

 


EXISTENCEEXISTENCE – je karta na první pohled již říkající „já jsem“. Otázkou zůstává co, kdo, kde a proč. Pohled na vesmír na kartě a ženu sedíc na listu v dolní polovině po setkání s „0“ uklidňuje, a naznačuje existenci života, bytí na této planetě putující obrovským vesmírem.

Při fyzickém zobrazení této karty bych řekla ano, tam, kde se momentálně nacházíš (dle směru dané otázky) už začínáš pociťovat, že jsi součástí daného, a přitom, že nejsi jen ty. Při psychologickém pohledu mi tato karta říká, že daný člověk pochopil nicotnost vlastního bytí, a existence zde, jelikož si uvědomil velikost všeho kolem sebe. Tato karta se ovšem týká našeho fyzického já, které si každý, ač to víme, či nevíme, uvědomujeme už hned po porodu, kdy otevřeme tehdy ještě naše malinkatá ústa, a ozve se šílený ryk malého děťátka.

 

VelekněžkaVNITŘNÍ HLAS – je kartou, jež by tarotysté mohli přirovnat ke kartě Velekněžka. Pohled na tuto kartu jasně říká, že zde má hlavní úlohu intuice, pochopení koloběhu života, střídání dne a noci, ročních období. Hra jemnosti, a tvrdosti, umění vcítit se a cítit, pokora a láska. Ve fyzickém světě tato karta vypovídá o schopnosti projít problémem bez poškození, protže idkyž si daný jedinec svůj dar neuvědomuje, využívá ho, a intuitivně projde nástrahami dané oblasti - otázky. Pokud nám tato karta padne v psychologickém rozboru, máme před sebou člověka velmi rozumného, chápavého, intuitivního a citlivého s čistým srdcem.

 

CísařovnaTVOŘIVOST – je kartou přirovnatelnou v řeči tarotu k císařovně, tedy, alespoň částečně. Pokud tuto kartu vykládám, s oblibou dodávám „k tomu, aby mohla tvořit, musela býti stvořena“. Tvořivost je karta pohybu, činů, skutků a jejich následků, kteréžto ne vždy nesou okamžitý výsledek, ale za to se s ním dá počítat na delší časové období. Ukazuje na určité „srostnutí“ s daným tématem a i na péči o něj, jemnost, něhu, ochranu, a krásu daného.

V ohledu na fyzično můžeme začít od ženy těhotné, starající se o dítě, zvíře, jemuž je matkou, po patrony velkých projektů, jež potřebují danou lásku a péči k tomu, aby mohli existovat. V případě psychologické otázky před sebou máme buď jedince s označením matka (pro některé muže milenky ze které si časem udělali matky), osoby naprosto obětavé, hodné, a díky tomu až trpící, či osoby, jímž se natolik nedostává, že by sami potřebovali trochu té oné dané péče.

 

Císař - RebelREBEL – částečně karta srovnatelná s kartou císaře. V tomto případě se ovšem nejedná o vznešenost, či o nějakou možnost mít něco, co si člověk sám vybudoval, k čemu přišel, a ani to nestálo příliš námahy. Tato karta pojednává o nespoutanosti, otevřenosti, neuvěřitelné hnací síle, kterou nelze za žádných okolností spoutat, což je znát už z přetrhaných řetězů u nohou muže znázorněného na kartě. Znázorněna je zde nejen síla, touha, ale také odvaha nastavit tvář, schopnost vydržet i sem tam nějakou tu bolest jen proto, aby se dosáhlo cíle. Ovšem, také značí jedince, člověka, který se nebojí udělat cokoli, klidně i nakopnout, praštit k tomu, aby svého cíle dosáhl. Je schopen jít přes hory a pouště, po lidech, ale má cíl, a k tomu si dojde.

 

Nicota OSHO ZENNIC – je kartou jak všeho, tak ničeho. Není kartou ani dobrou, ani zlou, spíše neutrální, podporující a ukazující na koloběh života takového, jaký doopravdy je. Občas může tato karta být vnímána přímo jako odpověď na danou otázku, občas ukazuje na prázdnotu, nicotu, nechuť, občas na blokace, či příliš velké množství něčeho, co v ono nic může vše, co máme změnit. V žádném případě zde neplatí, že černá barva, kteréžto jako jediná vyplňuje tuto kartu je barvou smutku, bolesti. v některých kulturách je smuteční třebas bílá. Ale, pokud bych tuto kartu měla přirovnat k tarotu, tak jednou má význam Bílé z CT, jednou světu, jednou viselce. Je to o postavení, a vykladač musí více než cítit návaznost této karty na téma, s ohledem na místo, kde tato karta je položena.

 

Milenci - OSHO ZENMILENCI – je karta mluvící o lidech, citech, emocích. V žádném případě ji nemůžeme spojovat s kartou „zamilovaní“ v běžném tarotu, nebo aspoň v tarotech a karetních sadách, které jsme doposud poznala. Tato karta ukazuje pouze na cit, který k sobě dva jedinci svého druhu (na pohlaví nezáleží) chovají. Nejedná se zde ovšem jen o lásku, jakožto pobláznění hormonů, či o sympatie jednoho jedince vůči druhému. Tento cit je dle vyjádření této karty na více úrovních, a je mnohem těžší ho jakýmkoliv způsobem narušit. První úroveň nám všem známá je líska fyzická, sexuální, pobláznění hormonů, které ovšem po určitém čase vyprchá. Druhá úroveň je úroveň emoční, v níž jde o schopnost napojení se na člověka, cítění toho, co on, pochopení, myšlenkové propojení. Třetí úroveň se týká duše. Je li sehraná část fyzická, i psychická, pak se k tomu připojí i duše obou v páru, a tento cit nabývá „pravosti“, čistoty, která je v dnešní době více než málo k vidění. Chcete li milovat, milujete li, ujistěte se, zda je to opravdu tělem, myslí i duší. Padne li vám na vztah tato karta, můžete si být jisti, že už vyšší úrovně lásky nedosáhnete. Jste na vrcholu.

 

Uvědomění OSHO ZENUVĚDOMĚNÍ – je kartou, která s sebou přináší velmi nepříjemné pocity omlácení se o zdi, po pochopení, uvědomění si záležitosti s danou otázkou související. Padne li nám tato karta, je jasné, že v daném tématu žijeme v blahé nevědomosti, naivitě na určité dané téma, neuvědomujíc si to, že známe buď jen půl pravdy, či rovnou fikcí, iluzí. Ono zjištění, že člověk žije v „bludu“ jak já to nazývám, a pravda, realita je chovaná za nějakou oponkou, zdí, bývá nepříjemné, bolavé. Vždy je potřeba hodně síly, aby člověk toto probuzení se z krásného snu plného pohody a krásy probral. Tato karta ukazuje právě na ono probrání se, odsunutí opony, pokličky, či zboření oné zdi, která mu bránila realitu vidět, vnímat takovou, jaká doopravdy je.

 

Justice - Odvaha OSHO ZENODVAHA – jak už název sám napovídá, tato karta mluví o odložení strachu k danému tématu, k dané otázce. Některé lidské počiny vyžadují od jedince mnoho odvahy, kterou ovšem spousta lidí nemá, či v sobě nenalézá, proto své projekty, přání, tužby, to co by lidé chtěli, tak vzdávají. V tomto případě to tak ovšem není. Tato karta ukazuje na schopnost člověka, vydržet cokoli, aby se udržel ve svém postavení i v těch nejhorších situacích, které může sám život nabídnout. Nebojí se stát jeden proti celé tlupě, být tím, kdo klidně půjde sám až na konec světa, udělá to, co jiní zavrhují, či vzdávají, už jen při myšlence na danou věc. (přijde li tedy otázka „dokážu to“ a padne jako odpověď tato karta, odpověď je jasná .... ano, dokážeš, ale budeš na to úplně sám, nikdo ti nepomůže .... a bude k tomu potřeba hodně víry v sebe samotného)

 

 

 

Samota - Poustevník OSHO ZENSAMOTA – je velmi podobná kartě POUSTEVNÍK, dokonce významově bych si dovolila povědět, že i shodná. Mluví o jedinci, jež ač oklopen lidmi, udržuje si svůj svět, svá tajemství. drží se určitých tradic, pravidel, které má hluboko v sobě zakořeněné. záležitosti, či jedinec tohoto charakteru nezajímá obal, ač by byl ze zlata, či krokodýlí kůže, zajímá ho obsah toho, co je uvnitř. Samota je o možnosti přemýšlet, meditovat, o tom mít nato čas. Chápat, porozumět. Moudro schované v této kartě je prastaré, a doprovází li někoho tato karta, jedná se zaručeně o inteligentního člověka s velmi širokým a hlubokým obsahem vědomostí, jež je schopen využít. Převážně tato parta bude padat na lidi, jež nemají až tak moc přátel, klidně sami o sobě prohlásí ... ne, moc si s nimi nerozumím. Jsou moudří, poměrně často studovaní, či rovnou geniální v určitém oboru, ikdyž jiné jim může dělat problémy. Ale nebojte se, uvnitř je to opravdu hodné stvoření, které vám neublíží, nepokusíte li se ublížit, či zasáhnout do vnitřního světa, vy jemu.

 

Změna - Kolo štěstí OSHO ZENZMĚNA – je velmi podobná svým vzhledem kolu štěstí, leč, není dobré se vzhledem karty nechat mást, ikdyž by k tomu i název sám mohl napomoci. Tato karta neukazuje pouze na to, že jednou je život tak, podruhé mak, ale naznačuje i, proč se takto děje.Osobně sice jsem příznivcem různých zábav, matějských poutí, ale kolotoče bychom měli všichni nechat tam, kam patří, a netahat si je do soukromého života. Tempo otáčení motoru, který je hnací sílou jež s vámi obtáčí určitou osu nedoženeme, ani kdybychom se na hlavu postavili, a ušima začali odrážet. Tato karta ukazuje na koloběh života, střídající se měsíce, roční období, vyváženost a harmonii. Ona harmonie ovšem může být narušena, pokusíme li se ze středu tohoto koloběhu stanout na okraji, a začít rotovat, a přitom pochytávat vše, co se okolo nás děje. Stojíme li totiž na okraji, znamená to, že lítáme s veškerým děním po obvodu, snažíc se pochytat co nejvíce můžeme, leč, nikdy nemůžeme vyvinout tempo, ve kterém bychom toto mohli zvládnout, což znamená, že to, co letí před námi, nebo za námi nikdy neuvidíme, nikdy nás nepotká Je potřební se zastavit, uvědomit si, že to NE my máme lítat po obvodu našeho vlastního života, a pochytávat jen část informací, střípky štěstí, které se sem tam ukáží. MY máme stát uprostřed, klidní, vyrovnaní, a sledovat, co se to vlastně děje, a v případě potřeby si pro to, co nás zajímá sáhnout, dojít, zajednat tak, aby byla daná věc nakloněna nám. Sprintem po okruhu nám toho totiž velká spousta uniká. Stojíme li ovšem v klidu uprostřed svého vlastního dění, života, můžeme jej ovládat a řídit.

 

Průlom OSHO ZENPRŮLOM – je karta výsledková, znázorňující zakončení určité fáze vývoje, vývinu, rozvoje jedince, situace, vedoucí k radosti, a k danému cíli. Průlom se dá popsat jako probití sebe, projektu, práce, vynaloženého úsilí na světlo světa, k veřejnosti, k úspěchu. Probuzení se po zimním spánku. Práce, kterou jedinec vynaložil k tomu, aby dosáhl toho, co nyní už je vidět, nebyla nadarmo. Průlom je karta ukazující na postup dopředu, který si žádal mnoho energie a síly. S touto kartou mohou přicházet různé změny, od změn v osobnosti, charakteru člověka, po změny pracovní, partnerské, životní, na které daný jedinec jen tak nezapomene.

 

Nové vidění OSHO ZENNOVÉ VIDĚNÍ - je karta která dodává do daného tématu širší úhel pohledu. Nabádá k prozkoumání nejen z úhlu pohledu tazatele, ale třeba i kolegů, přátel, rodiny. Je potřeba zaujmout postoj naprosto nestranný, nebrat v úvahu pouze náš jediný názor, ale vyslechnout i jiné, pokusit se na to podívat jejich očima. Vždyť to, co pro nás může být důležité, či nutné, může druhým připadat jako naprostý nesmysl, či danou záležitostí mohou pohrdat. To, co nás nějak podporuje, je může srážet na kolena. Naučit se proplouvat mezi odlišnými názory, přijmout je, promyslet, a udržet se při tom stále na nohou, bez pádu na kolena vyžaduje mnoho, mnoho sil. Přeci jen, už podle obrázku na kartě je jasné, že tempo tančící ženy, s vírem hvězd nad hlavou je naprosto ničivé pro muže, který je zobrazen pod ní, plazíc se pomalu na kolenou.

 

Smrt - Transformace OSHO ZENTRANSFORMACE - je kartou změn, obratů o 180 ° , které jsou neřízené, a jen velmi těžko se dají ovládnout, tedy, spíše nedají. Padne li tato karta, je jasné, že to, čím si daný člověk, projekt, či situace prochází, není zrovna příjemné období, právě naopak. Doba transformace, přeměny není zlá, povětšinou vede k dobrému, jen její dění může být občas vnímáno chaoticky, nebo dokonce i zle, negativně. Ona změna totiž spoutá, z nemožní pohyb dopředu, dozadu, dokonce i do stran, následně propojí veškeré buňky, záležitosti, vše, a scelí tak, že se dotyčný jedinec, projekt, práce, začne jakoby motat v kruhu, a nebude jen tak možné dosáhnout konce, cíle (rada pro takovéto situace, dejte si s tím pauzu, či dopřejte si dovolenou). Energie, která po propojení vznikne, potřebná k této přeměně, je vyrovnaná, chladná, ostrá a zároveň velmi příjemná. V člověku, či projektu zavládnou energie proudící celý světem, aby napomohli k vzniku něčeho nového, nebo, vnitřně nového, záleží na situaci. Přeci jen, přirovnáme li transformaci k znovuzrození, které tato karta vyznačuje, tak nejblíže tomuto je bájné stvoření „Fénix“, který v případě, že už je příliš starý, shoří a sám se znovu odrodí z vlastního popela. Takovouto transformací, přeměnu si právě to, nač vykládáte.

 

Integrace OSHO ZENINTEGRACE – je kartou naprosté harmonie, souladu, propojení, kterého můžeme dosáhnout pouze za předpokladu naprostého vyrovnání veškerých aspektů bytí. Dokázat vyrovnat toto vše znamená uvědomit si, že jsme součástí přírody,vesmíru, který je nekonečný. Jsme součástí života na této planetě, která má své základní elementy – oheň (pohyb, rychlost, teplo), voda (emoce, city, pocity) vzduch (myšlenky, slova z nich jdoucí) země (máme ji pod nohama, je všude okolo nás, tvoří nás, naše tělo). Dokážeme li všechny tyto aspekty obejmout, a vyrovnat v nás, v našem těle, mysli, duši, dokážeme se do tohoto i začlenit, a ony energie námi začnou proplouvat.

 

Podmiňování - Ďábel OSHO ZENPODMIŇOVÁNÍ – je kartou ukazující na pokus o „ovládnutí“ člověka, který bych přirovnala k pokusu lidí o „ochočení“ divokého zvířete. Každý z nás má v sobě jedinečnou osobnost, kterou nám nepřísluší měnit, či určovat směr cesty, a to ani pokud jsme rodičem dítěte. Nebudu zde dávat kázání o morálce, od toho se tu nerozepisuji. Tato karta vypovídá o tom, jak se z člověka snaží cokoli udělat ovci, tvora stádového, a to i v případě, že uvnitř je lvem. Navléknou na člověka „lva“ ovčí kůži, káží mu jíst s ostatními trávu, a bát se vlků, protože by ho mohli sežrat. Jenže, takto to nefunguje ani se zvířaty, natož s lidmi, kteří jak o sobě velmi rádi tvrdí, jsou nejinteligentnějšími tvory této planety. Onen lev v ovčí kůži si po čase totiž uvědomí, že je něco špatně, a že tráva není pro něj zrovna to pravé, navíc, má hlad ..... a chce, potřebuje maso ...... a dříve, či později lev v ovčí kůži sežere ovci, protože má hlad a je to     jeho přirozeností, a zároveň zakousne vlka, protože se ho přestal bát, zjistil, že je silnější, a ovce jsou snadnou a chutnou potravou.

 

Věž - Úder blesku OSHO ZENÚDER BLESKU – je karta přirovnatelná k nám všem známé věži. Pokud už staré systémy nefungují, dům už není pevný v základech, či rozjetý vlak není ve stavu schopném udržet se pohromadě, zastavit, a hrozí nebezpečí úrazu, je potřebné z tohoto zajetého, zažitého vyskočit, a to i v případě, že si u toho trošku nameleme. Přeci jen, rány na těle se zahojí a to zlé, co nám toto zanechá na psychice přebije to nové, co po pádu přichází. Uznávám, není to příjemné, být za jízdy životem vyhozen z vlastního zažitého, a srovnat se s tím, že musíme začít znova, od začátku, ale je to menší utrpení, než kdybychom v tom starém, přešlém, nefunkčním stále zůstávali stát. A to nám pak jednoho krásného dne spadlo na hlavu.

 

Ticho - Hvězda OSHO ZENTICHO – je kartou jedinečnou, nádherou, vyžadující neuvěřitelnou dávku seberealizace, sebeovládání. Ticho je totiž vyjímečné. Stav ticha nastává v okamžiku, kdy se naučíme vytišit veškeré naše myšlenky,strachy, touhy, sny ...... není nic, jen my ...... v tuto chvíli můžeme povědět, že jsme dosáhli dalšího stupně vývoje osobnosti, dokázali jsme se odprostit od problémů v běžném životě, a nalezli jsme čas sami na sebe, nalezli jsme v sobě naší osobní svatyni, ve které můžeme nadále přemýšlet, meditovat a být ničím nerušeni.

 

Minulé životy - Měsíc OSHO ZENMINULÉ ŽIVOTY – je karta, která vypovídá o minulosti člověka. Rozhodně ne o minulých životech, jak by si někteří mysleli. Osho jako takové se týká přítomnosti, toho, co máme v tomto životě, který teď žijeme. To, zda jsme byli Kleopatrou, Karlem IV, či mravencem, to osho neřeší. Karta Minulé Životy je o naší minulosti, a o tom, nakolik jsme, či nejsme schopni se od toho, co se dělo před rokem, pěti, či při našem narození odprostit, odpustit, a nevázat se tím, co nám kdo, kdy a kde, a začít znovu, bez myšlenek, na to, co bylo. Minulé životy (tedy, naše minulost) je stále schovaná v nás, ovšem ,dokážeme li na toto zapomenout, spálit mosty, dokážeme začít úplně znovu, bez rizika, že nás naše minulost opět stáhne do problémů, které kdysi byly, které jsme zažívali.

 

Nevinost - Slunce OSHO ZENNEVINNOST – je karta která ukazuje na krásu, jednoduchost, lehkost. Odpoutání se od toho, kým jsme, nakolik jsme silní. Odpoutání se od obav, ran, které nám život uštědřil. Zároveň ovšem musíme sami sebe odvést od našich předsudků vůči tomu, co je okolo nás, zbavit se pocitu, že něco je ošklivé, odporné. vždyť i to něco, co nám připadá odporné, to, čeho se bojíme, štítíme, může být krásné, nevinné.


 

 

Procitnutí - Aeon OSHO ZENPROCITNUTÍ – je karta, která je částečně podobná kartě „uvědomění“. Vypovídá o postupu vývoje vzrůstu člověka jako takového. Karta je o tom, že na počátku jsme byli malými dětmi, dospívali jsme, a jsme dorostlým člověkem. Je o fázích vývoje. Tato karta přirovnává vývoj člověka k vývoji motýla, který byl nejdříve vajíčkem, ze kterého se vylíhla housenka, kterážto nemusela být zrovna tím nejkrásnějším, co jsme kdy v životě viděli. Mohla být i jedovatá. Po čase se tato housenka zakuklila, a z kukly po nějakém čase vylezl krásný motýl. Zamyslíme li se nad tím, je to o popisu vývoje, o změnách jak vyzických, tak i psychických, o tom, že a jak si máme tyto změny uvědomovat, či jsme si je uvědomili.¨

 

Dokončení - Svět OSHO ZENDOKONČENÍ – je karta velkých skutků, doskládání jedné skládanky, a přestupu ke druhé. Je to celkem podobné světu, kde zakončíme, doharmonizujeme, a jsme připraveni na novou cestu životem. O tomto je i tato karta, která ukončuje staré, dorovnává, zaceluje, završí. Napomáhá nám podívat se na vše zpětně, s pohledem nezávislého pozorovatele, který i to zlé, co nás mohlo dříve rozčílit, vyvést z míry, nyní nechá v klidu,a s úsměvem na tváři. Proč také ne, vždyť už to máme za sebou. Proč se tím rozčilovat?

 

Mistr OSHO ZENMISTR – je karta vypovídající o jedinci, který si zdárně prošel všemi úlohami VA, kterou také završuje. Týká se zdárně ukončené cesty od Blázna po Dokončení oné skládanky, kterou je život sám. Karta mistra nám dává na vědomí vyrovnanost, klid, harmonii, schopnost vnímání vyššího já, propojení vědomí, a podvědomí jedince, který je schopen velmi dobře pracovat jak s energiemi uvnitř sebe, tak i vně sebe samotného. Chápe pochody planety, přírody,a je smířen s tím, že život začíná zrozením, a končí smrtí, po které už nic dalšího nenastává.

 

Osho Zen malá arkána - Vzduch

 

 

VZDUCH

VĚDOMÍ – je karta Eso vzduchu. Znázorňuje plné propojení vědomí, podvědomí. Jednice, jež si plně uvědomuje své činy, nejen v rovině fyzické, ale i v těch vyšších. Ukazuje na schopnost vnímání, prozíravosti, vidění.

 

 SCHYZOFRENIE – není kartou, která z někoho schyzofrenika dělá, pouze poukazuje na možný problém příchodu tohoto psychického onemocnění, nezvládnutí sebe samotného. Přeci jen, mezi já a já, naším jing a jang je velmi jemné propojení, mostík, který pokud zrušíme, tak nám v těle vzniknou dvě na sobě nezávislé osobnosti, a kontrola těchto dvou částí, se nám může vymknout z ruky. Proto je tak důležité mít v sobě jasno, a obě osobnosti propojené. Přiznat si je, vědět o tom, že je v sobě máme.

 

 IZOLACE – je karta vypovídající o uzavření sám sebe do sebe, nepropuštění k sobě nikoho, nic. Tato izolace bývá sice občas bolestná, ale zároveň i potřebná k tomu,a by si člověk přišel na to, co doopravdy potřebuje, kým je.

 

 ODKLÁDÁNÍ – je kartou, která poukazuje částečně na lidskou lenost, neochotu, nechuť něco udělat teď hned, a odsouvání potřebného na někdy později. Jenže, bude li dotyčný takto odsouvat vše, nikdy nic nedodělá do úplného konce. Co hůře, jednou tohoto člověka všechno odsunuté zavalí, a bude problém, aby se z toho ještě někdy vůbec vyhrabal.

 

 SROVNÁVÁNÍ – je kartou, která poukazuje na to, že se jedinec musí psychicky poprat s určitými nástrahami života. Že ze sebe sundal jedno (nebo více) velké těžké břímě, které ho tížilo, táhlo k zemi, a teď se musí znovu napřímit, smířit se s tím, co se dělo, zvednout hlavu, a jít dále. Srovnávání se týká převážně osobního života, a toho, co může člověka potkat.

 

 BŘEMENO – je kartou ukazující na problém přespřílišného obětování sebe sama, pro pomoc druhým. Ono totiž, pokud se rozhodneme, že budeme pomáhat každému, musíme si uvědomit, že nás lidé zahrnou jejich problémy, budou po nás chtít, abychom je za ně řešili. Tahali je na našich zádech z jejich problémů, bahna, do kterých oni sami vlastní vinou spadli. Je to však vyčerpávající, a bere to sílu do života, v konečném efektu totiž nebudete mít žádný náš vlastní život, problémy, ale hlavně život a problémy druhých, které budete muset vyřešit, nedej bože dokonce i žít.

 

POLITIKA – je kartou velkých hráčů, falše, nenávisti, zrad. Je kartou popisující jedince, jež se na vás bude s klidem usmívat, říkat vám, jak nejste skvělí, super, úžasní, a jen co se otočíte, pomluví vás, a udělá vše pro to, aby to, na čem jste se spolu domluvili nebylo, nebo, z nějakého důvodu nevyšlo.

 

VINA – je kartou, která neobviňuje člověka z jeho činů, nýbrž poukazuje na to, jak jedinec sám sobě vyčítá i to, zač ani v nejmenším nemůže. Je to o velké bolesti z dění, pádu na kolena, nepochopení toho, že i když je pravděpodobnost, že to či to je částečně vinou daného jedince, není potřeba pro to plakat, rvát si vlasy, nýbrž je potřeba otočka, a začít jednat tak, a by se daný problém, situace napravila.

 

SMUTEK – je kartou, která poukazuje na bolest, která nepochází z toho, co člověk udělal, nýbrž z toho, co neudělal, ale udělat mohl. Je pravým opakem viny. Říká, mohl / mohla jsem s dotyčným ještě stihnout kafe, popovídat si, nechtělo mi se, a už tu není, z tohoto plyne smutek této karty. Z nestihnutého, z nevykonaného.

 

ZNOVUZROZENÍ – je pochopení, odpuštění od minulého, uzavření toho, co bylo, a vydání se dál, na novou cestu životem, s radostí, s chutí poznat, pochopit, porozumět. Vždyť život je tak krásný, proč s kvůli jednomu nezdaru vzdát.

 

MYSL – Páže Vzduchu – je o problému, neochotě pochopit, že vše je jinak. Většinu problémů, strastí, nemocí, které máme nám způsobuje naše chorá hlava které nedáme, ani na malinkatou chvíli odpočinout. Pohádáme se, a už čekáme, tu pomluvu, tu útok, tam ránu pod pás. Jenže, budeme li vše očekávat, sami si svou myslí, svým očekáváním zlého, takovéto problémy budeme tvořit. Dejte hlavě odpočnout, vždyť se nic neděje ...... jste to jen a jen vy sami, kdo sobě škodí.

 

BOJOVÁNÍ – Rytíř Vzduchu – je kartou ukazující na naší agresivitu, problémy, které neumíme, nejsme schopni řešit v klidu, hlavou, nýbrž se do všeho pouštíme bez rozmyslu, tvrdě, se zaťatými pěstmi směřujícími k něčí tváři. Rytíř poukazuje na konflikty, které ani nemusí být, ale jsou, protože dotyčný má přespříliš horkou hlavu na to, aby to mohlo vypadat jinak.

 

MORÁLKA – Královna Vzduchu – je tvrdá, nikdy pořádně nepoznáte, co si myslí. Nevypustí kousek emoce, nepohladí. I v těch nejhorších situacích však zachová klid, ponechá si kamennou škrobenou tvář. Nemá zapotřebí se nervovat tady a teď, nebo na sobě aspoň dát rozčilení. Ovšem, toto vše je důvodem jejího sešněrování, uzavření sebe sama v sobě, pro chladné kalkulace, a připravení se na smršť, která může v daných situacích následovat. Tato morálka ovšem není vrozená, je naučená, je to jak maska na tváři člověka, která za každou cenu chce být důstojný.

 

SEBEOVLÁDÁNÍ – Král Vzduchu – je kartou, ukázkou člověka, který stejně jako královna na sobě nedá znát jedinou emoci, problém, bolest. Na každého se bude usmívat, ale nemá to přirozené, nýbrž naučené. Sám má ostře ohraničené, co se smí, co se nesmí, jak se má chovat. Sebeovládání je maskou člověka, který v životě moc nedokázal, tedy, až na to, že zvládnul sám sebe tak, jak je v jeho očích nejlepší. Tito lidé mají neuvěřitelnou psychickou úroveň, neustále jsou navenek klidní, zábavní, ale to, co se skrývá uvnitř, může být naprostým opakem. Sebeovládání je ve valné většině uměle vytvořená osobnost, kterou daný jedinec po čase začne považovat z sebe samotného.

 

 

 Osho Zen malá arkána - Duha

 

DUHA

 

DOSPĚLOST – je kartou Esa Duhy, osobně ji řadím mezi ženské karty, s ženskou energií. Ukazuje na uvědomění si svého věku, toho, že jedinec dospěl do stádia, kdy se sám stará o sebe, tvoří kolem sebe svůj svět v takovém provedení, aby sám byl spokojen. Dospělost ukazuje i na vyzrálost psychickou, při které člověk, ať už muž, a nebo žena začnou vnímat své biologické hodiny, a onu krásu plození, výchovy, dospívání. Tato karta je velmi podobná kartě 9D zralost, který je více fyzická. Eso se ovšem týká i psychického.

 

 TADY A TEĎ – je kartou nabádající žít svůj vlastní život v této jedné rovině, tedy fyzické. Žít ho v tento čas, nežít minulostí, která je daleko, daleko za námi, a je neměnná, ale zároveň nežít představou budoucnosti, protože tu můžeme ovládat, a měnit tím, co právě děláme. Naučit se vybalancovat sebe samotné na přímé cestě životem, bez ohledů na to co bylo, pouze s ohledem na to, že to co bude, je jen a jen na nás.

 

 VEDENÍ – je kartou ukazující nám, že vedle nás je osoba ochotná nám pomoci z toho, v čem teď momentálně jsme. Někdo, kdo se nás ujme, a vyvede nás zpátky tam, kde máme být. Neznamená to ovšem, že nám je povoleno se i po tom, co nás vyvede, převede, se dotyčné osobě pověsit na záda. Jen poděkovat, a jít dál. Druhá možnost je, že my máme někoho někam převést, někoho, z něčeho vyvést, pomoci. Záleží na tom, jaké jsou karty v okolí. Ovšem vedení samotné je závislé na schopnosti empatie, propojení, mezi oběma osobama, jak vedoucí, tak tou, která je vyváděna.

 

 LAKOMEC – je karta ukazující na neochotu jedince, podělit se. Netýká se to jen majetku, kdy dotyčný chamtivě bere vše, co leží, bez ohledu na to, zda daná věc má, či němá cenu. Ale týká se to i vědomostí. Nepoví nic, neporadí, své si nechává jen pro sebe, a to i v případě, že druhá osoba má nárok, schopnosti, úroveň, aby se to, co ví onen „lakomec“ dozvěděla také.

 

 OUTSIDER – je karta, která sama o sobě, už na první pohled říká „Proč dělat věci jednoduše, když můžu i složitě“. Proč máme přelézat brány, zdi, když můžeme chytit za kliku, a otevřít dveře, či sundat zámek, který není zamčený, a rozmotat řetěz, a onu branku otevřít třeba i takto. Láká nás, to co je před námi, cítíme, jak je to krásné, leč, v cestě je překážka, její překročení je naprosto jednoduché, jen stačí na chvilku zastavit, a podívat se ....... zastavte, podívejte se ...... dokážete tak více, než během proti zdi, či kaskadérskými výkony.

 

 KOMPROMIS – je sliz, když to povím takto na rovinu. Kompromis je nutný v politice, mezinárodních vztazích, tam by se bez něj lidi nedomluvili. Ale tahat si něco takto nechutného, do vlastního života není nejlepší. Kompromis je totiž něco, s čím v konečném efektu nebude spokojena ani jedna strana, a neshody, a téma dané bude opět otevřeno. Naučte se v určitých záležitostech stát si za svým názorem a nepovolit. Povolujte tam, kde to pro vás není až tak podstatné, ale záležitosti, které jsou pro vás důležité, a buď je chcete, nebo jsou vám silně proti srsti, nepovolujte. Povolíte li, budete si to dlouho vyčítat.

 

 TRPĚLIVOST – je kartou naprosto nádhernou. Označuje období klidu, pohody, radosti. U žen může označovat dobu těhotenství, čekání na porod svého potomka, v běžném životě čekání na něco, na co se těšíme, co nám má změnit život, v dobrém slova smyslu. V tomto období nedoporučuji se stresovat, býti nedočkavým, či se nechat podrazit nohy v kolenou jakýmkoliv nezdarem, karta vede k úspěchu, i když to občas může býti nepříjemné.

 

 KAŽDODENNOST – je kartou ukazující na pád do stereotipu. Ráno vstaneme, snídáme, jdeme se psem, do práce, odpoledne z práce, na nákup, domu, večer se podíváme na něco v TV, ještě dojít se psem, a spát. Jenže, toto začne člověka po čase nudit, a aby se z tohoto stereotipu vymanil, je zapotřebí hodně síly, znalosti svých zábav, a schopnosti dostat se mezi lidi, k tomu, co nás baví, co náš život obohatí. Nestane li se tak, ve stáří najednou zjistíme, ale co já jsem v tom životě vlastně ..... nic. Nebyla by to škoda??

 

 ZRALOST – je velmi podobná esu duhy, dospělosti. Ovšem, tato karta ukazuje na zralost fyzickou, na dozrání těla, spouštění mechanismů, příchodům k protějšku, partnerovi, a uvědomění si toho, že už je čas. Prostě „tik tak tik tak“. V dětství byl člověk kvítkem, v pubertě kyselým trpkým plodem, v dospělosti je ovšem plodem dozrálým, který, až příjde den, tak spadne, člověk opustí svou rodinu proto, aby mohl založit vlastní.

 

 MY JSME SVĚT – je kartou ucelení jak fyzické, tak i psychické stránky člověka. Je kartou oslavy, rodiny, smyslu pro rodinu. Tance jedince s jeho partnerem, dětmi, rodiči, přáteli. Nic víc, jen jedinec, a jeho blízcí, jeho zájmy, domov, to je jeho svět. Uvědomění si svého vlastního štěstí, které život přinesl. Ukázka čisté lásky, radosti, které tento cit přináší.

 

DOBRODRUŽSTVÍ – Páže Duhy – je karta ukazující na velkou odvahu jedince, kterýžto se přestal bát, a vykročil na cestu do neznáma. vykročil na místa, které jsou lákavá, přitahují ho, leč, neví přesně co tam je, co ho tam může potkat, nebojí se, s dětskou naivitou a důvěrou se vydává na cestu, v naději, že to, co tam najde bude to, co ve svém životě doopravdy hledal.

 

ZPOMALENÍ – Rytíř Duhy – je karta, která říká, jsi jedinec, s velkou silou v sobě. víš co chceš, znáš se, nikam se neženeš, nemáš to zapotřebí. víš, kdy je potřeba zastavit, počkat, odpočinout si, dát si pauzu. Jsi sám tvůrcem svého života, nenecháváš se ovládat nikým kolem sebe, chceš jít, jdeš, chceš si sednout, dát si v klidu kávu, dáš si kávu. tato volnost, svoboda je přeci úžasná.

 

ROZKVĚT – Královna Duhy – karta vypovídající o již zralé ženě, matce, která si je vědoma své krásy, toho, že i po dětech, po všem, co žena by měla projít, může být krásná. Neustále se o sebe stará, uvědomuje si svou krásu jak vnitřní, tak i vnější, eleganci, lehkost. tato žena není sama, je s rodinou, která jí v onom rozkvětu, tvůrčí síle na sobě, i svému okolí pomáhá, je milována, netrpí, nestrádá.

 

HOJNOST – Král Duhy – je karta bohatství, mužské energie, jedince, který dokázal ve svém životě zapracovat na všem, a nyní má. Má majetek, dům, ve kterém si může v klidu odpočívat, má krásnou ženu, děti, které může chránit, milovat. Naprostá vyrovnanost, harmonie, vnitřní klid.

 
 
 

Osho Zen malá arkána - Voda

 

VODA

SPLÝVÁNÍ S PROUDEM – je karta Eso Vody. Poukazuje na to, že jedinec jde s proudem, nevyčnívá nad ostatní, není vidět, není o něm slyšet. Je schován v davu. Tato nevýraznost, nicotnost v člověku postupně zničí jeho vlastní původní já, a z jedince se stane tvor stádový. V okamžiku, kdy někdo z vrchu zavelí ... nosit budeme zelené pláťáky a žlutá trička, tento jedinec se podle toho zařídí, aby dále byl ten týž, jako ostatní. Nemá vlastní sílu, vkus, schopnost, být sám sebou.

 

 PŘÁTELSTVÍ - je karta ukazující na velmi hluboký cit mezi lidmi, schopnost být vedle sebe, dělit se, existovat. Propojení energií, potřebu jeden druhého. Tato karta poukazuje na partnerství, partnerský vztah, svazek, i možné manželství, pochopení mezi lidmi, opětovanou lásku dvou lidí, ještě bez rodiny, bez dítěte. Prostě jen oni dva, a ostatní, jak kdyby přestalo existovat.

 

 OSLAVA – je kartou radosti,svateb, štěstí. Emocí které jsou příjemné. Proč taky ne, každý den je důvod k oslavě, k radosti, vždyť je jedno, za slavíme, že prší, či proto, že je sluníčko. Je důvod k oslavě, k radosti, ve větším počtu lidí, vždyť je to krásné. Baví li se člověk, baví li se jeho mysl, baví se i jeho tělo, duše. Zábava jako taková může i léčit.

 

 DO NITRA – je kartou, která poukazuje na to, jak správě meditovat, jak najít sama sebe. Vytišit veškeré hlasy všeho okolo nás, zavřít oči, uvolnit se, a být jen sám v sobě se sebou, beze strachu, bez předsudků, bez emocí. Utišíme li ony hlasy v naší hlavě, najednou objevíme čistotu, světlo, jas z naší vnitřní svatině, z našeho chrámu, do kterého se můžeme vracet, kde budeme nerušeni. Není to zrovna lehké, ale dokážeme li toto zlomit, jsme opět o krok blíže k „Vědomí“.

 

 LPĚNÍ NA MINULOSTI – je kartou poukazující na to, že dotyčný má problém s minulostí. Nevyrovnal se s záležitostmi, které byly, a které ho momentálně brzdí v postupu na nové cestě životem. Minulost už byla, nemá smysl se do ní ohlížet, neustálým myšlením nad tímto už ji stejně nezměníme. Co bylo, bylo, je na čase od toho upustit, a jít dále.

 

 SEN – je kartou nabádající k tomu, abychom začali žít život takový jaký je, ne jen snít. Reálný život se snu totiž nevyrovná. Snít o něčem nám k tomu něčemu nepomůže. K tomu musíme jednat. Postavte se na vlastní nohy, upusťte od světa fantazie, a to, o čem sníte, pokud si to doopravdy přejete, tak i v reálným životě máte šanci potkat.

 

PROJEKCE – nám jasně říká, nežijete to, co je pravdou, žijete pouze tím, co vám je ukázáno. To, co vidíte na povrchu není takové, jak se zdá. dávejte si pozor. Něco tam hluboko uvnitř je špatně, zkažené, a měli by jste to nalézt, ta faleš vám může secsakra ublížit. Projekce také může být o stáhnutí snu do reality, zapomenutí sebe samotného ve světe snů i po probuzení. Odstranění hranice mezi snem a realitou, kterou žijeme.

 

 ODPOUTÁNÍ – je kartou ukazující na obrovské množství odvahy, síly. Dokázat se odpoutat od něčeho, o čem si myslíme, že nás drží nad vodou, nebo že nám pomáhá, i když realita může být jiná, je velmi obtížné, leč, v určitých případech více, než potřebné. Odpoutání se ukazuje na překročení určitých předsudků, strachů, obav, a vyšlápnutí dále, za naše doposud známé obzory v naprosté volnosti, k tomu, s čím chceme být, sjednotit se, splynout v jeden celek.

 

 LENOST – je kartou ukazující na to, že jedinec už má co potřebuje, dosáhl svých nejvyšších cílů, tužeb, přání. Vydělal dostatek peněz na to, aby si teď již mohl užívat života, činil, co on sám chce, protože nemusí, nemá potřebu. Má vše, a jiní to mohou udělat za něj, tak proč by se měl nějak namáhat. Vždy\ť život v přepychu je tak krásný.

 

 HARMONIE – je kartou ukazující na propojení dvou částí lidského těla. Srdce a mysli za pomocí emoce. Jedinec s touto kartou dosáhl naprosté harmonie, klidu, ví co cítí, vyzná se sám ve svých pocitech, sám v sobě. Soulad srdce, mysli a duše je jednou z nejúžasnějších záležitostí, které si vlastně můžeme dopřát. Poznáme li totiž řeč našeho srdce, pomůže nám to následně poznat i druhé.

 

POCHOPENÍ – Páže Vody – je karta o uklidnění sebe samotného, o odstranění obav z toho, co je okolo nás, o klidu, a schopnosti opustit svůj domov, svou svatyni, svou skrýš, a vyjít ven, mezi ostatní, nebát se jich, popovídat si s nimi. Odproštění se od obav, trémy, víry v pomluvy, či od předchozích nezdarů. Splněná touha po svobodě.

 

DŮVĚRA – Princ Vody – je karta ukazující na schopnost člověka začít věřit jak v sebe samotného, tak i v lidi, které má okolo sebe. Člověk, který se naučil důvěřovat, klidně roztáhne ruce, a převáží se dozadu s vědomím, že onen člověk, jež stojí za ním ho zachytí v okamžiku, kdy bude padat. Nevěří li ovšem člověk ani sám sobě, sám v sebe, nemá šanci se naučit důvěřovat. Tuto práci je potřebné začít od sebe.

 

PŘIJÍMÁNÍ – Královna Vody – je o schopnosti vnímat se tak, jací doopravdy jsme. Krása člověka není o tom, v jakém stavu je naše tělo, ale o tom, jací jsme uvnitř. Přijmeme li se tak, jak jsme, začneme li se mít rádi, uvědomíme li si, že jsme krásní, že život je krásný, pocítíme se najednou lépe. Začneme přijímat energie pohybující se okolo nás, vnímat pocity druhých, naučíme se vcítit do druhých, stejně jako sami do sebe.

 

UZDRAVOVÁNÍ – Král Vody – není kartou, která dělá z člověka léčitele, ale vypovídá o schopnosti vyslechnout, napomoci, poradit druhým, čímž pomáháme vyléčit rány na jejich duši, srdci. Zároveň vypovídá o schopnosti harmonizace sebe samého, lidí kolem sebe, jejich duší, emocí, mysli. Tato karta mluví i o tom, že zharmonizujeme li sami sebe, své tělo, mysl, duši, postoupíme dále, blíže k pochopení bytí.

 
 
 
Napsala: Freya
 
Zdroj:www.drakova-vestirna.cz
 

 

Zajímavé knížky

 

Svět bez hranic - Joe Vitale;

Miluj svůj život (Louise L. Hay)

Tajemství harmonie - Barbara De Angelis